Gemeente Den Haag

Actuele berichten >> Persberichten >>

2001-08-10: Fietsdriedaagse voor 55-plussers pag.nr.=7979

'Azivo 55+ Fietsdriedaagse' start op dinsdag 14 augustus a.s. De organisatie van het evenement voor 55-plussers is in handen van de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn, afdeling Sportsupport, van de gemeente Den Haag. Deze geschiedt in samenwerking met de Stichting Welzijn Ouderen Rijswijk en de Welzijnsorganisatie Haagse Hout. De deelnemers kunnen kiezen uit routes van 30 en 50 kilometer per dag. De routes zijn uitgezet in en rond groen Haaglanden. Elke dag wordt gestart tussen 10.00 uur en 11.00 uur. De kosten zijn f 6,- (2,72 euro) per dag of f 15,00 ( 6,81 euro) voor drie dagen. De prijzen zijn inclusief consumptie en routebeschrijving.

Belangstellenden kunnen zich op 14, 15 of 16 augustus aanmelden bij één van de opstapplaatsen. De opstapplaatsen zijn Zorgcentrum Houthaghe, Toon Dupuisstraat 10 in Den Haag, Wijk- en Dienstencentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuysstraat 25 in Den Haag en Wijk- en Dienstencentrum De Koepelhof, Generaal Swartlaan 54 in Rijswijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Sport-info-lijn, telefoon 070-353 7272.

Voor nadere informatie (uitsluitend voor de redactie): Kitty van der Schaft (projectleider Sportsupport van de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn, productgroep Binnensport), 070-353 7113.

last update: 10 augustus 2001 ;pag.: 7979; auteur: 39 Uw browser ondersteunt het gebruik van scripts niet ... Enable Javascript

Deel: ' Fietsdriedaagse voor 55-plussers in Den Haag en Rijswijk '
Lees ook