Gemeente Utrecht

FIETSEN LANGS 100 JAAR WONINGWET IN UTRECHT

Ter gelegenheid van de eerste nationale woningwet uit 1901 verschijnt een speciaal magazine met een overzicht van de geschiedenis van de Utrechtse woningbouw in de afgelopen eeuw. De kroniek "De Steentjes en het Wonen" is een uitgave van de gemeente Utrecht in samenwerking met de Woonadviescommissie. Naast een beschrijving aan de hand van foto's en anekdotes zijn in het magazine ook twee fietstochten opgenomen langs bijzondere woningbouwprojecten uit de vorige eeuw. Het eerste exemplaar van deze uitgave wordt vrijdag 24 augustus om 15.00 uur in het stadhuis aangeboden aan de wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen mevrouw M.L. Van Kleef.

In de afgelopen eeuw is de woningwet bepalend geweest voor de woningbouw, het bouwbeheer en de ruimtelijke ordening in Nederland. Ook het wonen in Utrecht ondergaat een metamorfose. De kroniek beschrijft de kwaliteit van de Utrechtse woningen die in de vorige eeuw zijn gebouwd.

Tot aan de tweede wereldoorlog bouwt men in Utrecht vooral eenvoudig, maar wel met oog voor architectuur. De eengezinswoning is het meest voorkomende woningtype. Het tuindorp Elinkwijk in Zuilen is daarvan een belangrijk voorbeeld.

In de vroeg naoorlogse periode staat het functioneel bouwen centraal. De flat domineert. De architectuur en de plattegronden van de wijken Kanaleneiland en Overvecht zijn uniform maar zeer doordacht. Tal van innovaties, zoals centrale verwarming, doen hun intrede. Er wordt onderzocht 'hoe mensen wonen'. De vrouwenadviescommissie in Utrecht stamt uit deze periode (1952). Deze commissie beoordeelt woningbouwplannen op huishoudelijke aspecten; de heren architecten werden toen nog niet deskundig bevonden op dat gebied.

In de jaren zeventig keert Utrecht terug naar kleinschaliger vormen van bouwen. Het bouwen voor de buurt brengt een grote variatie aan woningplattegronden. Alternatieve woonvormen en milieuzorg krijgen aandacht. Krakers doen van zich spreken. In de jaren zeventig wordt ook gestart met woningrenovatie en stadsvernieuwing. Lunetten is de grootste wijk uit de jaren zeventig.

Tot de jaren negentig zijn nieuwbouwwoningen vooral sociale huurwoningen. Dat is de laatste jaren veranderd: momenteel worden er weer veel koopwoningen gebouwd in Utrecht.

Kenmerkend is dat vooral de buitenkant van de woning, de architectuur, veel aandacht krijgt. Er worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van flexibele woningen en particulier opdrachtgeverschap. Heden ten dage willen mensen op maat wonen in een schone en veilige woonomgeving. AZU-terrein en Leidsche Rijn zijn voorbeelden hiervan.

Het magazine bevat verder een stamboom van de Utrechtse woningcorporaties en twee fietstochten langs bijzondere woningbouwprojecten in Utrecht.

De speciale uitgave is vanaf maandag 27 augustus op het stadhuis verkrijgbaar bij het Informatie Centrum Utrecht, zolang de voorraad strekt.

Utrecht, 22 augustus 2001

Deel: ' Fietsen langs 100 jaar woningwet in Utrecht '
Lees ook