Gemeente Arnhem

Fietsenstalling officieel geopend Op 20 september jl. heeft wethouder J. Bouwman de nieuwe bewaakte fietsenstalling aan het Johnny van Doorneplein officieel geopend. De exploitatie is in handen van Presikhaaf Bedrijven, die ook het beheer van de fietsenstallingen op de winkelcentra Kronenburg en Presikhaaf heeft overgenomen. De stalling aan het Johnny van Doorneplein is een tijdelijke voorziening en zal uiteindelijk onderdak krijgen in de nog te bouwen parkeergarage onder het plein. Voor één gulden kan iedereen een fiets in bewaring geven. Ook abonnementen zijn mogelijk. Er blijkt duidelijk behoefte aan deze voorziening. Er is ruimte voor circa 200 fietsen.

Werkervaring
Het is geen toeval dat juist Presikhaaf Bedrijven betrokken is geraakt bij de fietsenstallingen. Voor de medewerkers van dit bedrijf is dit een prima plek om werkervaring op te doen. Daar waar vroeger de sociale werkvoorziening vaak een eindstation was, wordt nu gericht gewerkt aan het bevorderen van door- en uitstroom. De mogelijkheid tot reïntegratie biedt Presikhaaf Bedrijven ook aan mensen die, bijvoorbeeld door een handicap, lange tijd werkloos zijn. Het werken in een omgeving met veel contacten direct met klanten, zoals nu aan het Johnny van Doorneplein, is een uitstekende manier om de draad weer op te pakken. De bezetting zal voornamelijk bestaan uit mensen met een WIW dienstbetrekking.

Minder overlast
Ook om andere redenen past dit werk goed bij Presikhaaf Bedrijven. Het onderdeel Presikhaaf Groenvoorziening ontwikkelt zich tot een onderneming die, behalve het onderhoud van groen, ook in staat is het compleet wijkbeheer te verzorgen. In bijvoorbeeld de wijken Klarendal en Presikhaaf lopen in opdracht van de gemeente Arnhem een aantal succesvolle projecten. Ook het aanbieden van een goede mogelijkheid tot het stallen van fietsen draagt bij aan een verzorgde omgeving en het verminderen van overlast voor bewoners.

De fietsenstalling krijgt de naam Jumbo, genoemd naar de Jumbo fietspomp.
De fietsenstalling krijgt de naam Jumbo, genoemd naar de Jumbo fietspomp.

Deel: ' Fietsenstalling Arnhem officieel geopend '
Lees ook