Persbericht

Fietshelmendiscussie in Spanje duurt voort

Na het aannemen van de Spaanse wet ter bescherming van de fietsers ("de Anti-fietswet" volgens de Spaanse fietsersbond ConBici) duurt de discussie over het uitwerken van de verordening, die o.a. het dragen van een fietshelm buiten de bebouwde kom verplicht stelt, voort.

Mocht de verordening van kracht worden, dan hoeven buitenlandse fietsers geen vrees te hebben dat zij zonder meer van de weg af worden geplukt. De verkeerspolitie krijgt instructies fietsers uit andere landen erop te wijzen dat in Spanje een helm verplicht is. Buitenlandse fietsers zonder helm worden verwezen naar het dichtstbijzijnde adres waar fietshelmen te koop zijn.
Overigens schijnt er een uitzondering te komen voor de helmplicht tijdens een aantal lange en pittige klims.
Ook over de uitwerking van het verbod om op snelwegen zonder tol te fietsen is nog de nodige vaagheid. Lokale overheden mogen een uitzondering maken, daar waar geen alternatieven voor fietsers zijn.
Nu is fietsen op een snelweg natuurlijk geen pretje. Helaas kan het in Spanje soms niet anders om de stad uit te komen, een rivier over te steken of een camping te bereiken.
Terecht voert ConBici aan dat de prioriteit dient te liggen bij het ontwikkelen van alternatieve routes voor de fietser. Gelukkig is men daar in sommige delen van Spanje voortvarend mee begonnen. In Madrid is vanuit de stad een 50 kilometer lang fietspad naar het noorden en nu ook een fietspad naar het zuiden. Beide fietspaden worden nog verlengd. Helaas is dat lang niet rond alle grotere Spaanse steden het geval.
ConBici stort zich in de discussie op een dramatische wijze waarmee ook de Nederlandse Fietsersbond ENFB 25 jaar geleden begonnen was. Ook de Spaanse Directeur-generaal van Verkeer kan er wat van, Tijdens een televisie-uitzending noemde hij fietsers "onaangename lastposten" op de weg.
Wellicht vallen de uiteindelijke maatregelen mee en wordt de soep niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend.
Wanneer de discussie rond de verordening is afgerond, is niet bekend. De behandeling van de wet door het parlement duurde twee jaar. In die tijd zijn 51 amendementen behandeld.
Er is nog altijd kans dat het Europese Hof de Spaanse wet nietig verklaard.
Meer informatie over fietsen in Spanje staat in de zojuist verschenen gids "Fietsen in Spanje", ISBN 90-801076-4-6.

Deel: ' Fietshelmendiscussie in Spanje duurt voort '
Lees ook