Gemeente Almere

Persbericht 235.6

16 september 1999

FIETSPAD BUITEN GEBRUIK

Met ingang van donderdag 23 september is het Guilmetpad buiten gebruik. Dit is het gevolg van het opspuiten van zand op die locatie voor de ontwikkeling van Almere-Poort.

De afsluiting van dit fietspad wordt met borden aangegeven en gaat (ten zuiden van de A6) in vanaf de kruising met het Blanchardpad en (ten noorden van de A6) vanaf de Brikweg, vlak voor de aftakking naar de tijdelijke drafbaan. Het gaat hier om een langdurige afsluiting. Verder zullen fietsers die gebruik maken van het Spoorbaanpad, het Van Wagtendonkpad, het Lawsonpad en de Brikweg enige hinder ondervinden van grondwerkzaamheden die eveneens met de ontwikkeling van Almere-Poort te maken hebben. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer eind oktober.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Deel: ' Fietspad Guilmetpad Almere buiten gebruik '
Lees ook