Gemeente Achtkarspelen


Nieuwsberichten

30-01-2003
Fietspad tussen Kloosterveen en De Wyk

Het college van Achtkarspelen is van plan een fietspad aan te leggen in Surhuisterveen tussen 'Kloosterveen' en 'De Wyk'. Plaatselijk Belang en bewoners aan de zuidkant van Surhuisterveen verzochten de gemeente een kortere verbinding naar het centrum van Surhuisterveen te realiseren door middel van een fietspad.

Nu medewerking is toegezegd van de betrokken agrariër en direct aanwonenden van het tracé waar het fietspad staat gepland, is de weg vrij om de noodzakelijke (ruimtelijke) procedures op te starten. Na afronding van de procedures kan tot realisatie worden overgegaan.

In eerste instantie zal de aanleg van een fietspad tussen Kloosterveen en De Wyk van tijdelijke aard zijn. Het is namelijk nog steeds onduidelijk welke invulling het bestemmingsplan 'De Draai - Surhuisterveen-zuid' precies krijgt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Fietspad tussen Kloosterveen en De Wyk Achtkarspelen '
Lees ook