FietsRAI


De verkoop van fietsen in Europa december/1999 399

Dat Nederland binnen Europa het fietsland bij uitstek is, is zo langzamerhand bij iedereen bekend. Minder bekend is de hoge positie die ons land inneemt op het gebied van de verkoop en productie van fietsen. Uit de nieuwste BOVAG/RAI-brochure Mobiliteit in Cijfers - Tweewielers 1999 blijkt dat ons land samen met Italië een vierde plaats inneemt bij de Europese fietsverkopen. In Europa werden vorig jaar 14,6 miljoen fietsen verkocht, waarvan 1,35 miljoen in Nederland. Daarmee nemen wij als klein land tien procent van de Europese fietsverkopen voor onze rekening. Alleen Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk verkopen jaarlijks meer fietsen. Ook als het gaat om de fietsproductie laat ons land zich niet onbetuigd. Met ruim één miljoen fietsen komen we in Europees verband op de vijfde plaats. In totaal verlieten het afgelopen jaar in Europa zo'n elf miljoen fietsen de productieband. Uit Mobiliteit in Cijfers - Tweewielers 1999 valt af te lezen dat de gemiddelde prijs van een fiets vorig jaar is toegenomen met 108 gulden tot 881 gulden. Deze stijging is toe te schrijven aan de groeiende voorkeur van consumenten voor luxe fietsen van 1250 gulden of meer. In 1998 steeg het marktaandeel van deze luxe fietsen met drie tot elf procent. Voor de aanschaf van een fiets is de vakhandel het meest aangewezen adres. Ruim 87 procent van de consumenten kiest voor dit verkoopkanaal, tegen nog 75 procent in 1995. Nederland wijkt daarbij sterk af van andere landen. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel is daar blij mee. Volgens het bedrijfschap verandert de rol van de fiets wel. Ze schrijven in hun jaarboek: 'De fiets is in. Was vroeger de fiets slechts een functioneel vervoermiddel, tegenwoordig is de fiets een lifestyleproduct en concurreert hij ook als zodanig. Nederland ontwikkelt zich als fietsland positief in tegenstelling tot de andere Europese landen.' Nederlanders zijn jaarlijks goed voor 13,5 miljard fietskilometers. Dat komt per inwoner neer op negenhonderd kilometer. De meeste andere landen komen niet verder dan tweehonderd fietskilometers per persoon per jaar. Tellen we de snor- en bromkilometers hier nog eens bij op, dan legden Nederlanders in 1998 een totale afstand van 15,6 miljard kilometers af. Daarmee is de tweewieler goed voor een aandeel van acht procent in de totale vervoersprestatie in ons land. Ter vergelijking: met het openbaar vervoer (bus, tram, metro, trein) wordt jaarlijks zo'n 27 miljard kilometers gereisd. Mobiliteit in Cijfers - Tweewielers 1999 is een uitgave van de Stichting BOVAG-RAI. Het rapport brengt de Nederlandse markt voor motorfietsen, fietsen en brom-/snorfietsen nauwkeurig in kaart. U kunt het rapport bestellen door 37,50,- over te maken op girorekeningnummer 591 ten name van de RAI-Vereniging te Amsterdam. U krijgt het rapport dan thuisgestuurd.

Deel: ' FietsRAI De verkoop van fietsen in Europa december/1999 '
Lees ook