===== =====

== In deze PZ-Nieuwsbrief:

== 1. FIETSSNELWEGEN MAKEN OPMARS

Fietsers en skaters krijgen hun eigen snelwegen. In Zwolle wordt eind november de eerste schakel van zo'n snelweg in gebruik genomen, de Twistervlietbrug, tussen het centrum en de nieuwbouwwijk Stadshagen. De brug is exclusief bestemd voor fietsers, openbaar vervoer en voetgangers. Op de ruim vier kilometer lange route krijgt de fietser royaal vrij baan. Bovendien kan hij flink wat tijdwinst op zijn concurrentie boeken, want automobilisten van en naar Stadshagen moeten buitenom. Ook elders in Nederland krijgen fietsers een voorkeursbehandeling met luxe eigen wegen. Snelwegen zijn onder meer gepland tussen Helmond en Eindhoven en Utrecht en Amsterdam. De plannen hebben inmiddels de steun van de Tweede Kamer gekregen. Voor de verbinding tussen Utrecht en Amsterdam wordt gedacht aan een trace langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Daar ligt nu al een weg die voor een deel uitsluitend door fietsers wordt gebruikt. Voor een bedrag van 30 tot 60 miljoen gulden zou er een superbreed fietspad van te maken zijn, met een middenberm, vrijliggende kruisingen, schuilplaatsen en windschermen. Een knelpunt is de geplande spoorverdubbeling tussen Amsterdam en Utrecht, waardoor er tussen Breukelen en Loenen geen plaats meer zou zijn voor de fiets. De kans is niet gering dat de auto dan moet wijken, die dan slechts een rijstrook krijgt met hier en daar een passeerplaats. In Noord-Brabant wordt gedacht aan een fietspad van 3,25 meter breed, met middenberm, windschermen en ongelijkvloerse kruisingen. De wilde plannen met tunnels waarin een krachtige kunstmatige wind in de rug blaast, gaan in de ijskast of zijn mogelijk definitief afgeblazen.

https://www.kennisplatform-verdi.nl/nieuws/nieuwsitem_88.htm

=== COLOFON
PZ-NIEUWS is een digitale nieuwsbrief van de Stichting Publieke Zaken voor mensen die werkzaam zijn bij maatschappelijke-, intermediaire- en overheidsorganisaties, redacties en particulieren die geinteresseerd zijn in maatschappelijke kwesties.
Samenstelling en redactie: Laurens Lammers
E -mail: redactie@pz.nl
Eerdere edities: https://www.pz.nl/nieuws
Berichten mogen vrij worden overgenomen mits de bron (PZ nieuwsbrief) wordt vermeld.
Voor het worden van donateur of voor het nemen van een betaald abonnement kunt u kijken op onze website: https://www.pz.nl/nieuws .

Deel: ' Fietssnelwegen maken opmars in Nederland '
Lees ook