Gemeente Heusden


Bewoners vullen plan van gemeente aan tijdens inspraakavond Fietsstroken en voetpad aan Nassaulaan Vlijmen 1-11-2001 Op woensdag 12 september, tijdens een inspraakavond, spraken bewoners van de Nassaulaan in Vlijmen met de gemeente Heusden over de aanleg van fietsstroken en een voetpad aan de Nassaulaan in Vlijmen.

Gepresenteerd plan
Bezoekers van deze avond hebben reeds een samenvatting van het door de gemeente gepresenteerde plan ontvangen. Volgens dit plan gaat de gemeente aan beide zijden van de Nassaulaan fietssuggestiestroken aanleggen. Aan de zuidzijde van de Nassaulaan wordt een voetpad aangelegd. De kruising Nassaulaan-Tunnelweg wordt gereconstrueerd. Er worden op 3 plaatsen wegversmalingen gemaakt. Verder worden aan weerszijden van de Nassaulaan 30 km/uur zones ingesteld en worden bij enkele zijwegen op de Nassaulaan inritconstructies aangelegd.

Wijzigingen na overleg met bewoners en bedrijven Naar aanleiding van het overleg met bewoners en bedrijven is een aantal punten aan het plan toegevoegd. Er zal een oversteekplaats voor voetgangers op de Tunnelweg komen. De gemeente zal in het plan rekening houden met de huidige inrit van Nassaulaan 84. Ten slotte gaat de gemeente aan bewoners van de Schildersstraat de aanleg van een verkeersdrempel halverwege de Schildersstraat voorleggen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Fietsstroken en voetpad aan Nassaulaan Vlijmen '
Lees ook