Gemeente Moerdijk


FIJNAART KRIJGT EEN KIJK- EN DOETUIN

Het perceel Eerste Kruisweg 2a, perceel 348 kan in de toekomst worden gezien als "Informatietuin". Het college heeft namelijk besloten perceel 348 in het voorontwerp bestemmingsplan de bestemming "Informatietuin" mee te geven.

De heer Snel uit Breda is voornemens op genoemd perceel een "Kijk- en Doetuin" aan te leggen. In deze tuin zullen niet alledaagse planten en bomen te zien zijn. Daarnaast zal op het perceel een multifunctionele ruimte worden opgericht waar workshops worden gegeven voor het zelf vervaardigen van tuinbeelden.

Met dit besluit komen er dan in het bestemmingsplan Buitengebied in totaal 6 informatietuinen in de gemeente.

Laatst gewijzigd 29 mei 2002

Deel: ' Fijnaart Waalwijk krijgt een kijk- en doetuin '
Lees ook