BOVAGBron: Persberichten
Datum: 26-7-2001BOVAG-RAI: fileprobleem nog lang niet opgelost

In 2000 is voor het eerst in jaren de groei van het aantal files afgeremd. Dit blijkt uit cijfers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V en W). In 1999 bedroeg de groei nog 19% en in 2000 was dit 3%. Het totaal aantal files in het jaar 2000 was 30255. V en W is optimistisch naar aanleiding van de cijfers, maar er is nog altijd sprake van een groei van het aantal files en daarom deelt BOVAG-RAI dit optimisme niet.

Volgens BOVAG-RAI is er sprake van een incident en zeker niet van een keerpunt in de filegeschiedenis. "We mogen ons niet te blij rekenen", zegt Gwen Jansen, woordvoerster van de Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit: "De afgenomen groei is vooral te danken aan het feit dat wegwerkzaamheden uit 1999 vorig jaar zijn afgerond. Een groot aantal extra files is daardoor verdwenen." BOVAG-RAI meent dat het openbaar vervoer als alternatief niet echt heeft gewerkt. "Wij verwachten voor dit jaar weer meer files", aldus de woordvoerster. De organisaties menen daarom dat investeren in infrastructuur nodig blijft. Meer wegcapaciteit zorgt immers voor een betere doorstroming. Ook een verbetering van het openbaar vervoer en een toename van ketenmobiliteit, waarbij verschillende vervoermiddelen worden gecombineerd, zijn onontbeerlijk voor het daadwerkelijk terugdringen van het fileprobleem, aldus BOVAG-RAI.
Ook de ANWB verwacht niet dat er een einde aan de groei van de files komt. "De file is een fenomeen dat in de toekomst blijft bestaan. Daar zorgen groei van de bevolking en toenemend autobezit voor.", aldus de ANWB.
In diverse radio- en tv-uitzendingen lichtte de woordvoerster het standpunt van BOVAG-RAI toe.Deel: ' Fileprobleem nog lang niet opgelost volgens BOVAG-RAI '
Lees ook