EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

Schijn bedriegt volgens EVO

Fileproblematiek behoeft geen aandacht maar oplossingen

Uit de Belevingsmonitor Rijksoverheid van deze maand blijkt dat de Nederlandse inwoner vindt dat de overheid voldoende aandacht besteedt aan de fileproblematiek. Voor EVO is duidelijk dat de individuele burger onbekend is met wat files de Nederlandse economie kosten. Dat loopt in de miljarden euro?s, waar we allemaal aan mee betalen. En wat ten koste gaat van een gezonde economische groei.

Uit een recent verschenen advies van de Raad van Verkeer en Waterstaat blijkt dat de slechte bereikbaarheid in Nederland tot aanzienlijk hogere transport- en opslagkosten leidt. Alleen al die directe schade bedraagt 1,6 miljard euro per jaar. Maar dat is niet alles. Deze hoge logistieke kosten leiden tot hogere prijzen waardoor de Nederlandse consument driftig meebetaalt aan de fileproblematiek. Maar ook de exportpositie van Nederland verslechtert. Dit alles leidt tot minder omzet. Dat betekent minder investeringsruimte voor bedrijven en minder werkgelegenheid.

Wil de Nederlandse economie zich positief kunnen ontwikkelen, dan is van cruciaal belang dat Nederland weer bereikbaar wordt. Daar is meer voor nodig dan alleen maar aandacht.
De zware achterstand van het Nederlandse wegennet vraagt om concrete oplossingen. Met de dagelijkse files wordt dermate veel geld over de balk gesmeten, dat een grote extra investering van de overheid op zijn plaats is.

PB 2003.15
28 maart 2003

Deel: ' Fileproblematiek behoeft geen aandacht maar oplossingen '
Lees ook