Vereniging VNO-NCW

Leden

Het Nederlandse bedrijfsleven en de ANWB

Persbericht

Filevrij van Noord-Holland naar België vóór 2010

DEN HAAG, 28 maart 2000 - Het Nederlandse bedrijfsleven en de ANWB* hebben dinsdag in Den Haag een plan op tafel gelegd voor een filevrije route langs het tracé van de A4 van Zaanstad en Almere naar de Belgische grens. De 'Doorstroomroute A4' is een alternatief voor rekeningrijden in de Randstad. Het plan is aangeboden aan minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat.

Vóór 2010 kan tegen betaling de totale route worden gereden. In 2003 zijn de eerste delen al te gebruiken. De zoveel mogelijk aaneengesloten route, die filevrije doorstroming biedt, heeft alleen bij grote steden en mainports afritten. Er is dus sprake van scheiding van doorgaand en regionaal verkeer. De route is nodig om te voorkomen dat de Noord-Zuid verbinding, de 'economische slagader' van West Nederland, dichtslibt.

De route vormt een alternatief voor het plan voor rekeningrijden. Anders dan in het plan van de minister van Verkeer en Waterstaat biedt de voorgestelde 'Doorstroomroute A4' de weggebruiker een keuze. Tegen betaling doorrijden of gratis in de file staan. Het tarief op de doorstroomroute hangt af van de verkeersdrukte. Sommige stukken zijn gratis.

Uit berekeningen in het plan blijkt dat de voorspellingen van Rijkswaterstaat over de verkeersgroei op verschillende trajecten in 2010 worden overschreden met percentages die oplopen tot vijftig procent. De files kunnen dan niet worden opgelost met het huidige mobiliteitsbeleid. De doorstroomroute maakt onderdeel uit van een veel breder pakket maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid, dat het bedrijfsleven verenigd in het zgn. 'Noordzeeberaad' reeds eerder bekend heeft gemaakt.

Het bedrijfsleven financiert mee aan de aanleg. Deelnemende bedrijven verdienen hun investering terug door tol te heffen op nieuwe wegen en op betaalstroken. De bijdrage van de overheid aan het plan bestaat uit reeds opzij gezette gelden (5,2 miljard gulden) voor wegdelen die op de A-4 route liggen. De totale investeringskosten worden geraamd op 8,6 miljard gulden. Het resterende bedrag kan in principe worden terugverdiend uit de opbrengsten van tolheffing. Daarbij is uitgegaan van een concessieperiode van 25 jaar en een realistische inschatting van het verkeersvolume.

Bedrijfsleven en ANWB hebben minister Netelenbos gevraagd hun plan voor de doorstroomroute op te nemen in haar eigen vervoersplannen. Ook vragen de partners in het project de overheid met private en publieke partijen een gedetailleerde projectstudie uit te voeren en een investeringsprogramma uit te werken om de route voor 2010 klaar te hebben.
*Vereniging VNO-NCW, MKB Nederland, ANWB, Hollandse Werkgevers Vereniging, Kamer van koophandel Rotterdam, Kamer van koophandel Rijnland, Kamer van koophandel Haaglanden, Kamer van koophandel Amsterdam, Kamer van Koophandel West-Brabant, Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging, Consortium 'De Rits', Consortium 'Prinsentocht', Algemeen Verbond Bouwbedrijf, Transport en Logistiek Nederland, EVO en Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit.

Deel: ' Filevrije route van Noord-Holland naar België voor 2010 '
Lees ook