Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Filiaalleiders Aldi op vrijwel alle punten in het gelijk gesteld

Op 11 juni jongstleden heeft de rechtbank in Zwolle vonnis gewezen in de zaak die de Dienstenbond CNV tegen de Aldi had aangespannen. De belangrijkste punten uit het vonnis zijn onder andere dat de rechter met ons van mening is dat alle uren die meer dan de normale werkweek worden gewerkt overuren zijn en dat de CAO-bepalingen gelden. Het kunstmatige onderscheid dat Aldi probeerde te maken tussen meeruren en overuren is hiermee van de baan.

In de CAO is heel helder bepaald hoe het zit met overuren; in artikel 10 lid 7 van de CAO staat, dat als een leidinggevende al overwerkt het nooit meer dan 39 uur per 3 maanden mag zijn. Aldi zal dus de werktijd van de filiaalleiders moeten aanpassen. De bepaling in de arbeidsovereenkomst dat er 21,5 uur extra moet worden gewerkt, is nietig.

Ook mag de beloning van overwerk niet zondermeer worden gekoppeld aan een provisie- of bonussysteem. Omdat Aldi die koppeling wel rechtstreeks maakt, is ook die bepaling in de arbeidsovereenkomsten nietig.

Aldi Ommen en Drachten moeten binnen 3 weken aan alle filiaalleiders berichten wat de inhoud van het vonnis is en dat de bepalingen in de arbeidsovereenkomsten in strijd zijn met de CAO en nietig zijn verklaard.

Aldi is nu aan zet

Aldi zal de arbeidstijden van de filiaalleiders moeten veranderen. Ook zal Aldi de koppeling tussen eventueel overwerk en de provisieregeling moeten veranderen.

Wij sturen deze informatie ook op aan al onze leden bij Aldi. Niet alleen omdat alle collegas van de filiaalleiders zich in de afgelopen jaren zeer solidair hebben getoond, maar ook omdat dezelfde soort bepaling over de koppeling van het recht op de bonus en de 21,5 uur extra te werken uren ook in contracten van andere werknemers dan de filiaalleiders is opgenomen.
Als die koppeling voor de filiaalleiders nietig wordt verklaard en als de rechter bepaalt dat extra uren overwerk heten en als zodanig moeten worden behandeld, dan geldt dat ook voor de (over-)uren die ander personeel dan filiaalleiders moeten maken.

Dit resultaat hebben wij bereikt voor alle filiaalleiders, ongeacht of zij lid zijn van de Dienstenbond CNV, maar wij hebben het alleen kunnen doen door de inzet en vasthoudendheid van onze leden.

Tegen alle werknemers van Aldi die nog geen lid zijn van de bond willen wij alleen maar dit zeggen: u ziet wat er bereikt kan worden als de bond voor u aan het werk gaat. Doe daarom mee en meld u aan als lid van de Dienstenbond CNV, de bond die opkomt voor de belangen van werknemers bij Aldi.

>> lid worden

Wilt u meer weten, bel of mail dan naar uw bestuurder Aletta Bulsink op het districtskantoor Apeldoorn, tel: 055 - 577 26 40; email a.bulsink@cnvdibo.nl.

Apeldoorn, 12 juni 2002.

Deel: ' Filiaalleiders Aldi op vrijwel alle punten in het gelijk gesteld '




Lees ook