NIZW

De uitersten van zorg en welzijn in film en debat

Film- en documentairefestival

Op donderdag 7 en vrijdag 8 oktober 1999 organiseert het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW met steun van het Juliana Welzijn Fonds het Film- en documentairefestival .De uitersten van Zorg en Welzijn.. De films gaan over thema.s die in de sociale sector dagelijks aan de orde komen, zoals dood/leven, jong/oud, zwart/wit en mogelijkheden/beperkingen.

In 1999 bestaat het NIZW tien jaar. Tien jaar innoveren, informeren en ondersteunen. Een goed moment om de wereld van zorg en welzijn eens onder de loep te nemen. Niet met de theorie van de socioloog, niet met de praktijk van de wijkverpleegkundige, wel met de ogen van de filmmaker. Het film- en documentairefestival laat zijn betrokkenheid bij veel maatschappelijke thema.s op filmische wijze zien. Op het film- en documentairefestival zijn tientallen recente films en documentaires te zien.

Debat op donderdag
Op het filmfestival vindt ook iedere dag een debat plaats. Op donderdag 7 oktober is er een debat naar aanleiding van de documentaire .Haagse Klasse.. Dit is een documentaireserie over het wel en wee op de basisschool Prinses Irene in de Haagse schilderswijk. Een panel probeert antwoord te geven op vragen als: Welke problemen doen zich voor bij verwijzing naar speciaal onderwijs? In hoeverre zijn deze problemen specifiek voor allochtone kinderen en hun ouders? Welke kennis voegt Haagse Klasse toe aan wat al bekend is uit onderzoeksrapporten over multiculturele scholen? Hoe kan een documentaire als deze binnen zorg en welzijn worden gebruikt? Het panel bestaat o.a. uit Suzanne Raes, regisseur van .Haagse Klasse., Kees van der Wolf, bijzonder hoogleraar .stress bij kinderen. aan de UVA.

Debat op vrijdag
Op vrijdag 8 oktober gaat het debat over het nut van film en documentaire in zorg en welzijn. Mensen die in de sector zorg en welzijn werken, praten en schrijven over problemen en ook hun oplossingsvoorstellen komen mondeling of schriftelijk tot stand. Maar is dat altijd wel de meest effectieve manier? Zeggen films niet veel meer over de manier waarop mensen hun problemen beleven en proberen te overwinnen? Op vrijdag bestaat het panel uit: Eveline van Dijck, filmmaker, Jan Paul Bresser, cultuurjournalist Elsevier, Piet Driest, literatuursocioloog en werkzaam bij het NIZW.

Meer informatie over het filmfestival staat op de website van het NIZW: www.nizw.nl.


-------------

Deel: ' Film- en documentairefestival 'Uitersten zorg en welzijn' '
Lees ook