Gemeente Deventer

Filmopname DUMPIE EN DE SNIPPERLINGSKIDS

De bewonersgroep Delta Stap Twee probeert elk jaar weer op een andere wijze het probleem van het zwerfvuil aan te pakken. Uitgangspunt hierbij is dat men probeert de kinderen hier bij te betrekken. Zij zijn immers de toekomst. In het kader hiervan heeft de groep er dit jaar voor gekozen, samen met de kinderen een film te maken. Door financiële bijdrage vanuit de Wijkaanpak en de Vereniging van Wijkeigenaren was dit te realiseren.

De filmopnamen waren op 19 en 20 september in de Deltawijk.In samenwerking met basisschool De Snipperling, locatie Delta, de bewonersgroep Delta Stap Twee en het bureau BEELDTAAL is een verhaal geschreven over ?DUMPIE EN DE SNIPPERLINGSKIDS?. Beeldtaal heeft het verhaal uitgeschreven in een script, leverde een cameravrouw en een regisseur en monteert de film af. De film duurt uiteindelijk ruim twaalf 12 minuten.

Tijdens de opnamen hebben diverse leerlingen van groep 8 rollen gespeeld. Ook de buurtconciërge, Martin de Groot, twee politieagenten en diverse buurtbewoners spelen mee in de film.

De film gaat over Dumpie, die op zoek gaat naar een grote vervuiler uit de wijk. Uiteindelijk, na een spannende speurtocht samen met zijn vrienden, en een wilde achtervolging wordt de vervuiler opgepakt.

De speelfilm ?Dumpie en de Snipperlingskids? wordt op 31 oktober van 14 tot 15.30 uur voor het eerst vertoond in de Burgerzaal van het Stadhuis, Grote Kerkhof 4. Met name de jeugd is hierbij van harte welkom!

Zoekwoorden:

Deel: ' Filmopname Dumpie en de Snipperlingskids in Deventer '
Lees ook