Technische Universiteit Eindhoven

Agenda / Studium Generale

Maandag 17 februari/ onderwijscafé discussie , 20.00 uur, Tureluur (Hoofdgebouw)

Filosoferen op het dak van de TU/e
Denken over... Macht

De Technische Universiteit Eindhoven start haar eigen filosofisch studentencafé. Met de hulp van een gespreksleider en een drankje om de tongen los te maken, voeren we elk trimester een filosofisch gesprek rond een voorafgesteld thema. De Tureluur, (de oude `skybar' boven in het hoofdgebouw) is hiervoor natuurlijk de uitgelezen locatie. Of we daadwerkelijk de antwoorden zullen vinden op alle vragen die geopperd worden, valt te betwisten. Maar dat er een interessante filosofische discussie op gang
komt, is iets dat zeker is. Dus geen saai gesprek met (of over) stoffige oude filosofen, maar een levendige discussie tussen studenten.

Bij de eerste avond staat het onderwerp `macht' centraal. Wat bedoelen we als we het woord `macht' gebruiken. Hoe gaan we met macht om, en wanneer is er sprake van machtsmisbruik?

Professor J. Baeten (decaan faculteit wiskunde en informatica, TU/e) en mevr. professor P. Oomen, (bijzonder hoogleraar wijsbegeerte, faculteit Technologie Management, TU/e) leiden deze avond en geven impulsen aan het gesprek vanuit een filosofische invalshoek.

Het filosofisch studentencafé is vooral bedoeld voor studenten en AIO's.

Deel: ' Filosoferen op het dak van de TU Eindhoven '
Lees ook