KNMG

Filosofiecursussen KNMG District XII Utrecht

Na de zeer geslaagde workshop 'Plezier in je werk' van maart jl. (waarvan NOVA tv-opnames maakte) organiseert het bestuur van KNMG District XII Utrecht e.o. in dit najaar twee filosofiecursussen. Deze cursussen zijn in 1994 gestart door de 'oude' afdeling Utrecht en voortgezet door het huidige district. Naast de drukke werkzaamheden van alledag vormen deze cursussen momenten voor reflectie en innerlijke beschouwing. De behoefte van artsen daaraan is groot gezien er elk jaar meer aanmeldingen dan cursusplaatsen zijn. Op het programma staan de cursussen 'Postmodern denken' en 'Levenskunst' die worden verzorgd door de filosoof dr. J. Keij.

Postmodern denken
"Wat werkelijk is is rationeel, wat rationeel is is werkelijk". Met deze beruchte uitspraak gaf Hegel aan dat hij vertrouwde op het verstand als een vermogen om die ene absolute waarheid te vinden. De postmoderne denkers hebben echter aangetoond dat dé waarheid voor het verstand onvindbaar en ongrijpbaar is. De twijfel is daarmee boven alle twijfel verheven. Met de scherven van de vele gebroken waarheden in handen zal met dr. Keij worden gezocht naar een weg uit dit absolute relativisme. Na een inleiding over de filosofische ontwikkeling van modernisme naar postmodernisme gaat dr. Keij daartoe in op het werk van de postmoderne filosofen Derrida, Lyotard, Rorty en Levinas.De stof wordt in eenvoudige en heldere bewoordingen gebracht maar eist wel enige 'hersengymnastiek'.
De cursusdata zijn: 4, 11, 18 en 25 november en 2 december 2002 van 20.00 tot 22.00 uur.

Levenskunst
Een cursus over de kunst om van het leven iets goeds te maken, een prikkel en uitdaging voor wie zijn leven liefheeft. Voor zo'n cursus kan men bij uitstek terecht bij de filosofen die zich van oudsher over het leven verwonderen en verbijsteren. Die ook als vrije geesten het leven hebben uitgeprobeerd in een experiment van terugtrekking en overgave, van stoïcisme tot hedonisme. Deze cursus put uit hun goudmijn aan gedachten. Ter overdenking van het leven, om het opnieuw in te richten, om het (opnieuw) te evalueren.
De cursus biedt onder andere uitstapjes naar onderwerpen en filosofen die door de filosoof Schmid in zijn boek 'Filosofie van de levenskunst' niet of slechts beperkt worden behandeld. Die uitstapjes zijn zo gekozen dat ze voor artsen extra interessant worden. Ze gaan namelijk over de vraag in hoeverre pijn (o.a. volgens Nietzsche en Levinas), dood (o.a. volgens Montaigne) en tijdelijkheid (volgens Schmid, Levinas, Heidegger) in het leven kunnen en moeten worden geïntegreerd. Ook de aspecten gewoonte en ironie (o.a. volgens Socrates en Merleau-Ponty) worden behandeld.
De cursusdata zijn: 30 september en 7, 14, 21 en 28 oktober 2002 van 20.00 tot 22.00 uur.

Lokatie, kosten, deelnemers
Beide filosofiecursussen worden gehouden in de vergaderzaal van het Ziekenhuis Oudenrijn (1e verdieping) in Utrecht. Op 7 en 10 oktober en 18 november wordt gebruik gemaakt van de vergaderzaal VHH, Mesos Locatie Voorhoeve (naast het ziekenhuis). Kosten: 80 euro (incl. syllabus) per cursus; er is plaats voor 10-20 deelnemers per cursus.

Wilt u meer weten?
De artsen en studenten geneeskunde van het KNMG District XII Utrecht zijn onlangs via een mailing op de hoogte gebracht van de filosofiecursussen. Mocht u de mailing hebben gemist en toch willen deelnemen, dan kunt u zich tot 1 september aanstaande via e-mail opgeven bij mw. Gerda Mensink van het districtssecretariaat (g.mensink@worldmail.nl).

Informatie over activiteiten van andere districten en de districtsvorming:
drs. Robbert J. Egger, hoofd Regionalisatie & Verenigingszaken van de KNMG
telefoon 030 282 3239, e-mail: r.egger@fed.knmg.nl

Deel: ' Filosofiecursussen KNMG District XII Utrecht '
Lees ook