Filosoof Paul van Tongeren over nihilisme


Aan de hand van de roman Speeldrift van Juli Zeh

NIJMEGEN, 20120510 -- Heeft het leven waarde? Of zijn goed en kwaad inhoudsloze begrippen? Paul van Tongeren stelt dat de roman Speeldrift van Juli Zeh – meer dan een filosofisch betoog – duidelijk maakt wat een nihilistisch leven zou zijn. Hij bespreekt deze roman tijdens de tweede aflevering van Boekenwijsheid. Een verdiepende boekbespreking in een kleine setting. Dinsdag 22 mei 2012, 20.00 - 21.30 uur, StudyStore, Thomas van Aquinostraat 1a, Nijmegen

Juli Zeh laat in Speeldrift de leegheid en morele onverschilligheid van de moderne maatschappij zien. De hoofdpersonen, de tieners Ada en Alev, zijn moderne nihilisten die niet eens meer geloven dat er iets is waarin ze geloven kunnen. Het leven wordt tot een spel zonder vaste regels. Het menselijke bestaan is niet meer dan een leeg omhulsel dat naar behoeven ingevuld of weggegooid kan worden.

Paul van Tongeren is hoogleraar Wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Van hem verscheen onlangs Friedrich Nietzsche en het Europese Nihilisme; een dreiging die niemand lijkt te deren.

Er wordt verondersteld dat deelnemers Speeldrift gelezen hebben.

Deelname: € 9,50, medewerkers en alumnipashouders RU € 7,- , studenten gratis

Meer informatie en inschrijven op www.ru.nl/sp/speeldrift


Deel: ' Filosoof Paul van Tongeren over nihilisme '
Lees ook