Gemeente StadskanaalFinale NK Clubcompetitie in Stadskanaal

19 februari 2001

De gemeente Stadskanaal en Promotie Wielersport Noord Nederland (PROWINN) organiseren de Finale NK Clubcompetitie in het weekend van 14 tot en met 16 september 2001. De N.W.V.G (Energiewacht) zorgt voor de technische ondersteuning van dit wielerspektakel. Het college van burgemeester en wethouders is bijzonder verheugd over dit feit. Want hiermee kan Stadskanaal zich weer uitstekend als sportgemeente profileren. 's Heerenhoek was ook in de race om de finale te organiseren.

Belangrijke redenen om Stadskanaal het evenement te laten organiseren zijn onder andere dat de entourage, de veiligheid en het wedstrijdprogramma goed geregeld zijn. Met name de invulling van het aspect veiligheid was een belangrijke reden om Stadskanaal het evenement te "gunnen". Naast de politie, die geassisteerd wordt door de motorclub MRTO, zijn er veel vrijwilligers die de veiligheid van de renners en het publiek waarborgen.

Aan de Finale zal door 24 ploegen van ieder 6 renners worden deelgenomen. Vanaf nu werkt de organisatie het wedstrijdprogramma nader uit.


College stelt geld beschikbaar voor verbeteringen bij visvijver

19 februari 2001

Het college van burgemeester en wethouders stelt geld beschikbaar voor de aanleg van vissteigers en schelpenpaden bij de visvijver nabij Alteveer. Hoewel de visvijver eigendom is van de gemeente Pekela heeft het college van Stadskanaal gemeend toch gehoor te geven aan het financiële verzoek van de gemeente Pekela voor uitbreiding van de voorzieningen rondom de visvijver. Het college is namelijk van mening dat deze vijver met name voor de leden van de hengelsportvereniging "Ons Genoegen" uit Alteveer recreatief gezien veel betekent. En recreatievoorzieningen op een hoger niveau brengen is één van de speerpunten van het gemeentelijk beleid. De gemeente Stadskanaal draagt een bedrag van 8750,00 bij. In het verleden stelde het college ook al geld beschikbaar voor voorzieningen. Toen werd het geld besteed voor de aanleg van parkeerplaatsen, een vissteiger voor invaliden en de toegangsweg.Herinrichting Lange Raai

19 februari 2001

Het college van burgemeester en wethouders heeft na overleg met de Bewoners Commissie besloten een vrijliggend fietspad aan te leggen vanaf de Spitzenstraat tot aan de Maarsbroek. Het uitgangspunt van de gemeente was de straat in te richten conform de beleidsuitgangspunten "Duurzaam Veilig". Dat betekent fietsers op de rijbaan. De Bewonerscommissie wilde graag een vrijliggend fietspad vanaf de Praamweg tot aan de Maarsbroek. Met dit besluit komt het college dus deels tegemoet aan de wensen van de Bewonerscommissie.

Wat betreft de aanleg van parkeerplaatsen is de gemeente wel aan de wens van de bewoners tegemoet gekomen. Die wilden graag dat het aantal parkeerplaatsen op de langstrook niet verminderd zou worden. De plannen van de gemeente om de parkeerplaatsen te laten vervallen en te vervangen door groenstroken gaan dus niet door. Verder worden in het kader van de herinrichting Lange Raai nog meer zaken aangepakt. Zoals de verplaatsing van de telefooncel richting winkelcentrum. De markering van het gebied met 30 km/uur bebording en de aanleg van extra parkeerplaatsen nabij de school.

Verder wordt de asbelijning verwijderd en een klinker molgoot aangebracht. Tenslotte wordt de oversteek bij de school, het winkelcentrum, de Praamweg en de Steenbreekstraat geaccentueerd. Ook deze plannen zijn in overleg met de Bewoners Commissie gemaakt. Alle plannen worden nu nader uitgewerkt. De verwachting is dat de uitvoering van de werkzaamheden in het najaar van start gaat.

Deel: ' Finale NK Clubcompetitie in Stadskanaal '
Lees ook