Ingezonden persbericht

P E R S U I T N O D I G I N G;
N I E T V O O R P U B L I C A T I E

Motto:
Elke kunstenaar is zo groot als het grootste zijner werken (Jeder Knstler ist so gross wie das grsste seiner Werke, A. Schopenhauer).

Op 14 mei 2002 organiseert ThinkQuest Nederland een kunstevenement in de Heineken Music Hall. Graag nodigen wij u uit voor een spectaculair programma over en rondom de finale van ThinkQuest Uit de Kunst.

ThinkQuest Nederland organiseert web-strijden binnen het onderwijs. In ThinkQuest uit de Kunst gaat het om
educatieve websites, die gemaakt zijn door teams onder leiding van HBO-studenten in de kunstensector. Zij worden beoordeeld door een vakjury. De jury maakt deze middag bekend welk team de winnaar is van de hoofdprijs van ruim 34.000,=

Van 12.00 tot 18.00 uur bent u van harte welkom in de Heineken Music Hall. Er is onder meer een forumdiscussie over de kwaliteit van de ingezonden websites. Een panel van binnenlandse en buitenlandse kunstkenners, e-culture prominenten en kunstcritici zal zich uitspreken over de websites in nationaal en internationaal perspectief. Edwin Rutten zal het programma presenteren. Om uw eigen mening te vormen is er natuurlijk ruimschoots de gelegenheid om de inzendingen zelf te bekijken.

Kunst op het internet heeft een wereldwijd bereik. Het internet zelf is immers in omvang onbeperkt: het biedt de mogelijkheid voor kunstenaars om hun werk te exposeren in een virtuele expositieruimte die wereldwijd bezocht kan worden. Het medium internet vormt een uitdaging voor vele kunstenaars om mee te experimenteren en nieuwe kunstvormen te ontdekken.

Het Internet heeft ook een beperking: ontmoetingen tussen kunstenaar en kijker zijn virtueel. De finale van
ThinkQuest uit de Kunst biedt u echter de gelegenheid om 'Real Life' in contact te komen met startende
internetkunstenaars. De finale van deze web-strijd zal een ontmoeting zijn tussen kunstdocenten en kunststudenten, tussen kunstenaars van fysieke en virtuele kunst, tussen publiek en kunstcritici en tussen makers van toegepaste en van zuivere kunst.

Als u bij dit kunstevenement aanwezig wilt zijn, kunt u zich via de website van ThinkQuest middels een
inschrijfformulier aanmelden
(https://www.thinkquest.nl/inschrijven/kunstfinale.html). Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een
routebeschrijving.

Meer informatie over ThinkQuest kunt u vinden op onze site: https://www.thinkquest.nl. Op de kunstpagina
(https://www.thinkquest.nl/kunst) kunt u specifieke informatie vinden over de kunstfinale op 14 mei aanstaande.
Deelname aan dit kunstevenement is kosteloos.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de organisatie:

ThinkQuest Nederland
info@thinkquest.nl
030 - 2 305 305

Deel: ' Finale ThinkQuest uit de Kunst in Heineken Music Hall '
Lees ook