ING


Amsterdam, 22 februari 1999

Nieuw financieel expertise-centrum voor de zorgsector: ING Medinet

ING wil met zijn nieuwe expertise-centrum ING Medinet partijen in de zorgsector een centraal 'kennisloket' bieden waar zij met al hun financiële vragen terecht kunnen. Zorginstellingen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen krijgen in Nederland steeds meer vrijheid om hun organisatie naar eigen inzichten in te richten en te besturen. Hetzelfde geldt voor de medische vrije beroepsbeoefenaren zoals medisch specialisten, huisartsen en tandartsen. Zij krijgen daardoor ook meer te maken met allerlei vraagstukken op het gebied van financiering, verzekeringen en vermogensbeheer. Door de bundeling van de aanwezige kennis binnen ING in één centraal 'kennisloket' speelt ING op deze nieuwe behoefte in. ING wil hiermee vanuit financieel en bedrijfsmatig oogpunt een bijdrage leveren aan de uitwerking van het begrip 'maatschappelijk ondernemerschap' dat op dit moment zo centraal staat in de gezondheidszorg.

ING Medinet gaat optreden als het centrale aanspreekpunt voor landelijke instanties en branche-organisaties in de gezondheidszorg. Tevens zal ING Medinet, in samenwerking met de betrokken ING bedrijfsonderdelen, specifieke op de gezondheidszorg afgestemde financiële producten gaan ontwikkelen. Momenteel buigt ING Medinet zich al over een aantal actuele thema's in de zorg zoals het zoeken van een oplossing voor de (financiële) problemen die zullen ontstaan als de goodwill bij de medisch specialisten wordt afgeschaft en de ontwikkeling van Employee Benefits arrangementen voor zorginstellingen, die hun aantrekkelijkheid als werkgever willen vergroten. Ontwikkelingen in de ouderenzorg en verdergaande privatisering zijn onderwerpen waar geïntegreerde financiële dienstverlening in de toekomst ook een rol kan gaan spelen.

ING Medinet is een initiatief van Nationale-Nederlanden, ING Bank en CenE Bankiers, bedrijfsonderdelen van ING die nauwe relaties met de nationale zorgsector hebben en via welke de financiële producten ook op de gebruikelijke wijze zullen worden aangeboden. Het nieuwe centrum staat onder leiding van de heer dr. Einte Elsinga en is ondergebracht bij CenE Bankiers in Utrecht.

Deel: ' Financieel expertise-centrum voor zorgsector ING Medinet '
Lees ook