Provincie Friesland

Jaarschijf 2002 financieel meerjarenprogramma Recreatie en Toerisme vastgesteld

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben de invulling van de Jaarschijf 2002 van het Financieel Meerjarenprogramma Recreatie en Toerisme vastgesteld. Van de 27 binnengekomen aanvragen zijn er 14 geheel en 7 gedeeltelijk gehonoreerd voor een totaalbedrag van 415.250,75 Euro. Het gaat om aanvragen voor een bijdrage uit het fonds TROP en het fonds Recreatiebelangen. Lees verder 23 mei 2002
Zie het origineel http://www.friesland.nl/infot...=2809&pageID=1132 . Laatste wijziging: 22-5-02 , Sigrid Keimpema.

Zoekwoorden:

Deel: ' Financieel meerjarenprogramma Recreatie en Toerisme Friesland '
Lees ook