Ministerie van Justitie

Financieel rechercheren gaat nieuwe fase in
13 juni 2002

Financieel rechercheren is de afgelopen jaren duidelijk op de agenda gezet. De bouwstenen zijn er. Tot volle bloei is het nog niet gekomen, daarom hebben de ministers Korthals en De Vries besloten aanvullende maatregelen te nemen. Die bestaan onder meer uit: werving van rechercheurs, meer deskundigheid bij politie en justitie, verbetering van de structuur bij de aanpak van horizontale fraude, en de oprichting van het Functioneel OM als landelijk parket voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. De maatregelen dragen niet alleen bij aan verbetering van de kwaliteit van de recherche, maar steunen ook het bewustwordingsproces bij de politie dat financieel rechercheren een onmisbaar instrument is bij opsporingsonderzoeken. De bewindslieden sturen hierover binnenkort een brief naar de Tweede Kamer.

Evaluatie

Het besluit om het financieel rechercheren verder uit te bouwen, is in lijn met de aanbevelingen uit het evaluatierapport van het project Financieel Rechercheren. Het rapport met als titel Het ei van Columbo? is gebaseerd op een onderzoek dat van maart 2001 tot mei 2002 is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het project Financieel Rechercheren is vijf jaar geleden begonnen met als doel het financieel rechercheren als instrument een vaste plaats te geven in de opsporingswereld van politie en justitie. De term financieel rechercheren heeft zowel betrekking op de bestrijding van financieel-economische delicten als op de inzet van financieel-technische middelen bij de aanpak van alle, dus ook commune, delicten.

In het evaluatierapport wordt ook ingegaan op de interregionale fraudeteams (IFTs) die onder het project Financieel Rechercheren tot stand zijn gekomen. Deze teams richten zich exclusief op de bestrijding van horizontale fraude (fraude waarbij een private partij het slachtoffer is zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij).

Doel

Het doel van het project was wellicht te ambitieus en is daardoor niet over de volle breedte gerealiseerd. Volgens de onderzoekers speelde daarbij ook de beleving op het uitvoerend niveau bij zowel politie als OM een rol. Het financieel rechercheren kreeg, in de betekenis van bestrijding van financieel-economische criminaliteit, weinig ruimte vanwege de geringe beleving van de ernst van dit type criminaliteit.

Daar staat tegenover dat het financieel rechercheren, als inzet van financieel-technisch en administratief instrument bij de beoordeling van onderzoeksgegevens op bredere belangstelling kon rekenen. Het project Financieel Rechercheren heeft als belangrijkste resultaat bijgedragen aan dat bewustzijn.

Resultaten

Het evaluatierapport is omvangrijk en geeft inzicht in zaken die goed en minder goed zijn gelopen. De onderzoekers beoordelen de oprichting van de interregionale fraudeteams -als onderdeel van het project Financieel Rechercheren- positief omdat er uiteindelijk meer horizontale fraude is opgespoord. Daarnaast is een aanmerkelijke verbetering opgetreden in de communicatie van de politie en het OM met de private sector (i.c. banken en verzekeringsmaatschappijen), het vertrouwen is fors toegenomen. De marktpartijen hebben, in reactie op de initiatieven van de overheid, fraudemeldpunten ingericht.

Uit het rapport blijkt verder dat het opleidingsaanbod slechts ten dele is uitgewerkt en dat de criminaliteitsbeelden niet of nauwelijks zijn gerealiseerd. Ook wordt horizontale fraude nog te weinig als belangrijke taak van de politie gezien.

Project

De onderzoekers geven bij hun beoordeling van de projectorganisatie aan dat er geen duidelijke koers was. Een projectplan ontbrak. Er werd vooral pragmatisch gewerkt. Het project heeft het kenmerk gekregen van trial and error, en is uitgegroeid tot een verzameling van deelprojecten en activiteiten. De onderzoekers hebben daarentegen waardering voor de inzet van leiding en medewerkers van het project Financieel Rechercheren om in de opsporingswereld het onderwerp op de agenda te zetten en de bouwstenen voor de verdere ontwikkeling van het financieel rechercheren aan te reiken.

Deel: ' Financieel rechercheren gaat nieuwe fase in '
Lees ook