Gemeente Emmen


---

Persbericht: Gelden Meerdijk correct besteed, 29 januari 2003

Financiële controle verbouw stadion Meerdijk
Gelden verbouw Meerdijk correct besteed

Op 20 maart 2002 stemde de raad in het het beschikbaar stellen van een krediet van f 2.500.000,- aan de BVO Emmen. Dit geld was bestemd voor de verbouw en uitbreiding van Stadion Meerdijk tot een multifunctioneel voetbalstadion. Destijds werden hieraan voorwaarden gesteld. Onder anderen dat de provincie eenzelfde bedrag beschikbaar stelt en dat de bijdrage van de gemeente en provincie maximaal 50% bedraagt van de totale stichtingskosten van de verbouw en uitbreiding van het stadion.

De provincie heeft de gemeente gevraagd of er een financiele controle is uitgevoerd over de besteding van de gelden. Op verzoek van de gemeente Emmen heeft de Rabobank een controle uitgevoerd. In de verklaring van de bank wordt melding gemaakt dat de gelden alleen gebruikt zijn voor betalingen die rechtstreeks betrekking hebben op de (ver)nieuwbouw van het stadion.


---


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2003 Gemeente Emmen

Deel: ' Financiële controle verbouw stadion Meerdijk Emmen '
Lees ook