Ingezonden persbericht
Utrecht, 1 maart 2010

Financiële crisis? Kansen voor vrouwen!

Europese cijfers wijzen uit dat vrouwen zwaarder getroffen worden door de financiële crisis dan mannen. In het bijzonder laagopgeleide en migrantenvrouwen blijken de dupe. De samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) en de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) zetten zich met hun viering van internationale vrouwendag op 5 maart 2010 in om vrouwen met allerlei verschillende culturele en sociaal-maatschappelijke achtergronden te laten zien dat de crisis niet alleen risico's, maar ook kansen met zich brengt.

De viering staat geheel in het teken van het creëren en vergroten van kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt. Gastspreker is demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, Cultuur, Wetenschap). Dit is het eerste officiële optreden van de staatssecretaris met de nieuwe portefeuille emancipatie. Zij heeft deze portefeuille van voormalig minister Plasterk overgenomen. Voorts zijn er workshops over ondernemerschap, opleidingen en armoedebestrijding. De workshops worden geleid door respectievelijk: Carmen Breeveld, voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen, Lilian Callender, directeur van de School of Economics Inholland Den Haag, en Anya Wiersma, voorzitter van de FNV-Vrouwenbond.

Doel van de viering is vrouwen handvaten te bieden voor het verbeteren van de eigen positie op de arbeidsmarkt. Financiële zelfredzaamheid van vrouwen is prioriteit voor zowel de LOM-samenwerkingsverbanden als de NVR. Deelname aan de arbeidsmarkt is daarom voor vrouwen belangrijk. Op de arbeidsmarkt liggen de kansen en beloningen in Nederland nog altijd lager voor vrouwen dan voor mannen met dezelfde capaciteiten. De NVR en de LOM-samenwerkingsverbanden vinden het belangrijk vrouwen te ondersteunen in hun emancipatiestrijd.

De viering vindt plaats op 5 maart 2010 van 12:30 -17:00 uur in Zalencentrum Concordia Hoge Zand 42 te Den Haag en wordt afgesloten met een netwerkborrel. Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden via :lomvrouwendag@ioc-ch.nl of tel: 06 1682 1491.


---

Noot voor redacties

Deel: ' Financiële crisis biedt kansen voor vrouwen '
Lees ook