Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

FINANCIELE INSTELLINGEN ZIEN SLECHT DATA BEHEER ALS GROOT OBSTAKEL OM STP EN

T+1 TE BEREIKEN

Londen (UK) / Wilrijk (BE) - Vier op vijf financiële instellingen beschouwen slecht beheerde referentiedata als een belangrijke oorzaak voor het falen van interne Straight Through Processing (STP). Dat staat in een rapport dat vandaag is gepubliceerd door TowerGroup, Reuters en Capco. STP is de automatisering van de hele levenscyclus van een financiële transactie en is afhankelijk van consistente gegevens over de klant, het instrument, de transactie en de afwikkeling van het effect. Het onderzoek waar 131 specialisten uit de financiële markten over de hele wereld aan meewerkten, stelt vast dat gemiddeld 30 procent "failed trades" een direct gevolg zijn van slecht databeheer. De voornaamste oorzaak van deze "failed trades" bleek de onnauwkeurige identificatie te zijn van settlement partijen, met als gevolg een verzwakking van STP op het gebied van post-trade en settlement.
Ondanks de impact van slecht beheerde data vond 37 procent van de deelnemers aan de studie dat hun organisatie er geen referentiedata strategie op nahield. Bovendien zeiden 55 procent dat zij niet in het bezit waren of zich althans niet bewust waren van het bestaan van referentiedata standaarden in hun onderneming. Deze resultaten leren ons dat de banken zich blootstellen aan nodeloze risico's, inefficiëntie, kosten en "failed trades", doordat ze nalaten de nodige controles en strategieën te implementeren om de kwaliteit en consistentie van hun referentiedata te beheren. Het onderzoek belicht het vertrouwen van de industrie op manuele invoer en onderhoud van referentiedata, ook al verhoogt menselijke interventie de overheadkosten en de kans op fouten. Een derde van de deelnemers geeft aan dat 90 procent van hun data manueel wordt bijgewerkt. Slechts 4 procent van de deelnemers beschikt over geautomatiseerd data onderhoud voor meer dan 90 procent van hun data. Dit gebrek aan automatisering heeft een invloed op de middelen die financiële instellingen gebruiken om data bij te houden; 10 procent van de ondernemingen heeft meer dan 200 mensen in dienst voor het bijwerken van informatie.
Met nakende T+1 deadlines en STP als een dringende vereiste verwijst het onderzoek ook naar de enorme taak die de meeste financiële instellingen te wachten staat. Er liggen gemiddeld meer dan twee miljoen klantendossiers en -instrumenten te wachten. Dit informatievolume is moeilijk te beheren omdat het zo breed verspreid is - 48 procent van de deelnemers zegt dat deze data in minstens 10 systemen in hun organisatie worden bijgehouden. In 8 procent van de gevallen bevinden ze zich in meer dan 150 systemen. Tim Lind, Senior Analyst van de TowerGroup, zei: "Betrouwbare referentiedata zijn fundamenteel voor alle aspecten van het investeringsproces, maar zoals het onderzoek aantoont, zal het beheer ervan een van de grootste uitdagingen vormen voor financiële instellingen die zich klaarmaken voor T+1. Wat dit onderzoek ons leerde is dat de industrie zich weliswaar bewust is van de onvolkomenheden in hun data beheer, maar dat dit vraagstuk nu pas de prioriteit heeft gekregen die het verdient. De boodschap is duidelijk: om een volwaardig STP te bereiken moeten financiële instellingen zich ernstig gaan afvragen hoe zij het moeten aanpakken om hun referentiedata efficiënt te definiëren, te beheren en toegevoegde waarde te geven." Martin Cole, Managing Director van Reuters Consulting, gaf als commentaar: "De weg naar èchte STP bereiken in een omgeving vol verspreide en niet-verbonden systemen moet worden uitgestippeld en dat is een hele uitdaging. Volgens een voorspelling van de TowerGroup, is de globale effectenindustrie bereid, in de volgende vier jaar alleen al niet minder dan 19 miljard dollar uit te trekken. Dit rapport bevestigt dat data beheer een cruciale rol speelt om de doelstellingen van STP en T+1 te bereiken. Dankzij jarenlange ervaring in beheer en distributie van data die wereldwijd door 263 beurzen worden geproduceerd, is Reuters goed geplaatst om een complete oplossing voor data beheer aan te bieden."
Roger Preece, Partner van Capco, zegt: "Dit onderzoek toont aan dat databeheer nog erg wordt onderschat op institutioneel niveau. Accurate, consistente en tijdige referentie data vormen een onmisbare pijler van de brug naar STP, risicobeheer en efficiënt klanten relatiebeheer. Dat is momenteel nog onbestaande en moet een van de grote prioriteiten worden voor industriepartners. Kosten, controle en klantenservice moeten de focus worden en onze onlangs aangekondigde joint venture met Reuters zal oplossingen aanreiken die het voor de financiële instellingen mogelijk maken dit probleem op te lossen."
Voor een kopie van het rapport, contacteer of surf naar www.finextra.com/datamanagement.asp
Einde
Contact
Reuters
Susan Allsopp Tel: +44 (0) 7990 568404
PR Manager, Reuters
susan.allsopp@reuters.com
Kate Reid Tel: +44 (0)20 7959 5464
Write Image Ltd
kate@write-image.co.uk
Nancy Bobrowitz/Felicia Cosby Tel: +1 646-223-5220/5223 Corporate Communications - USA
nancy.bobrowitz@reuters.com or felicia.cosby@reuters.com Tower Group
Anne Green Tel: + 212 455 8017
CooperKatz for Tower Group
agreen@cooperkatz.com
Capco
Samuel Wang Tel: +1 212 284 8812
Global Media Director, Capco
samuel.wang@capco.com
Katrinka van Driel Tel: +32 476 442 558
BE Media Relations
Katrinka.van.driel@capco.com

Bericht voor de uitgevers:
Methodologie
In totaal hebben 131 industriespecialisten deze enquête beantwoord. 10% van de enquête verliep via persoonlijke interviews. De respondenten vertegenwoordigden een brede, globale selectie van instellingen met de volgende verdeling: 51% uit het Verenigd Koninkrijk, 23% uit het Europese vasteland, 17% uit de Verenigde Staten, 8% uit Aziëo, en 1% uit het Midden-Oosten. De antwoorden op de enquête werden ontvangen tussen 17 augustus en 11 september 2001
Alle antwoorden werden geanalyseerd en op volledigheid gecontroleerd. Dubbele of onvolledige enquêtes werden uit de database verwijderd. Daarna werden de data geanalyseerd en in de vorm van tabellen en grafieken in dit documentartikel opgenomen.
TowerGroup
TowerGroup is een vooraanstaand leverancier van research-, advies- en consultingdiensten voor de globale financiële dienstensector, in de vorm van thought leadership en gericht advies op het kruispunt van IT en bedrijfsprocessen. Onze diensten dekken elke industriesector, inclusief bankieren, effecten, kapitaalmarkten, beleggingsbeheer, en verzekeringen. Wij geven onze klanten een dieper inzicht in de complexe en alsmaar veranderende omgeving van financiële diensten, naast informatie over IT, producten, vendors, markten, trends en actuele vraagstukken. TowerGroup, met hoofdzetel bij Boston, Massachusetts, en kantoren in New York, Tampa en London, bedient een global klantenbasis, waaronder enkele van 's werelds grootste firma's op het gebied van financiële diensten, technologie en consulting. Voor meer informatie, surf naar www.towergroup.com Reuters
Reuters (www.about.reuters.com) dankt zijn leidinggevende positie als wereldwijde informatie, nieuws- en technologiegroep aan zijn reputatie op het gebied van snelheid, nauwkeurigheid, integriteit en onpartijdigheid, gekoppeld aan een voortdurende technologische vernieuwing. De sterkte van Reuters is gebaseerd op de unieke combinatie van inhoud, technologie en connectiviteit die het zijn klanten overal te wereld biedt. Reuters maakt uitgebreid gebruik van internettechnologieën met het oog op een zo breed mogelijke verspreiding van informatie en nieuws. Reuters is 's werelds grootste internationale tekst- en televisienieuwsagentschap met 2.260 journalisten, fotografen en cameramensen in 190 bureaus. De groep realiseerde in 2000 een omzet van 3,59 miljard pond en had op 30 juni 2001 19.081 werknemers in 210 steden in 99 landen in dienst. Reuters viert dit jaar zijn 150e verjaardag.
Reuters en het wereldbollogo zijn handelsmerken van de Reuters bedrijvengroep.
Capco
Capco (www.capco.com) is de wereldwijde leverancier van diensten en technologie oplossingen die uitsluitend tot doel hebben vorm te geven aan de toekomst van de financiële diensten industrie. Met bijna 800 professionals gevestigd in de belangrijke financiele centra (New York, London, Frankfurt, Parijs, Singapore) biedt Capco "thought leadership" en praktische toepassingen om de productiviteit en de rentabiliteit van haar cliënten te verbeteren.
Capco is gespecialiseerd in operationele efficientie en technologie, marktinfrastructuren en oplossingen op het vlak van business innovatie. Capco's klanten zijn retail banken, wholesale banken en investeringsbanken, vermogensbeheerders, broker-dealers, private bankers, institutionele beleggers, service providers in de financiële sector, verzekeringsmaatschappijen, beurzen, alternatieve trading systemen, centrale clearingorganisaties, effectenbewaar-instellingen en bewaarnemers. Capco is een geregistreerd handelsmerk van The Capital Markets Company N.V.

Met vriendelijke groeten/ Kind regards

Tjarko.Rookmaker@effect.demon.nl
tel. +31 23 547 07 97; fax: +31 23 547 12 39
Effect adviesgroep

Deel: ' Financiele instellingen zien slecht data beheer als obstakel '
Lees ook