Eriks NV

P E R S B E R I C H T

Van Directie ERIKS group nv, Alkmaar
Telefoon 072 54 75 888
Datum 16 mei 2002

Betreft FINANCIËLE RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2002 ERIKS group nv

OMZET
Wereldwijd is vanaf medio het tweede kwartaal 2001 (in de Verenigde Staten en Zuidoost-Azië vanaf medio november 2000) sprake van een aanzienlijk lagere industriële productie. Alle regio's ondervinden hiervan de gevolgen. Ten opzichte van het 'topkwartaal' in 2001 bedraagt de autonome groei over het eerste kwartaal 2002 -7,4%. Per regio: Europa -6,2%
Verenigde Staten -11,2%
Zuidoost-Azië -25,8%
De lagere omzet is grotendeels het gevolg van lagere verkopen aan OEM-afnemers en installateurs/ projecten.

BEDRIJFSRESULTAAT
Door de lagere omzetten staat de winstgevendheid onder druk. Bij alle ondernemingen zijn maatregelen getroffen om zich aan de mindere economische bedrijvigheid aan te passen. Het verhogen van de efficiency en effectiviteit is een primair aandachtspunt. Wij zijn dan ook verheugd dat ERIKS, met name door de genomen maatregelen, over het eerste kwartaal 2002 een bedrijfsresultaat van 6,6% van de omzet heeft kunnen realiseren.

VERWACHTING VOOR HET JAAR 2002
Wereldwijd bestaat er nog steeds grote onduidelijkheid over de ontwikkeling van de bedrijvigheid in de algemene industrie. Tot op heden zijn er geen signalen tot verbetering. Dit alles in acht nemende is het moeilijk een verwachting voor het gehele jaar 2002 uit te spreken. Wij houden ons aan onze uitspraak dat de omzet autonoom in het eerste halfjaar 2002 ongeveer 5% zal achterblijven op het sterke eerste halfjaar 2001. Door de overname van de Baudoin-groep zal de omzet ten opzichte van 2001 wel toenemen en verwachten wij dat een bedrijfsresultaat van ca. 6% van de omzet over het eerste halfjaar 2002 realistisch is. Zodra de economische omstandigheden verbeteren, zal de ERIKS-groep in staat zijn daar volop van te profiteren.

Op de financiële gegevens is geen accountantscontrole toegepast.

FINANCIËLE AGENDA

21 mei 2002 1e Notering ex dividend.

21 mei t/m 5 juni 2002 Keuzeperiode.

6 juni 2002 Vaststelling van het aantaal dividendrechten dat recht geeft op 1 nieuw (certificaat van) aandeel.

11 juni 2002 Betaalbaarstelling dividend en levering (certificaat van) aandeel.

29 augustus 2002 Publicatie halfjaarcijfers 2002.

14 november 2002 Publicatie cijfers negen maanden 2002.

27 februari 2003 Publicatie jaarcijfers 2002.

15 mei 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders te Alkmaar Publicatie eerste kwartaal 2003.

PROFIEL
ERIKS group nv is de Nederlandse houdstermaatschappij van een groep technische handels-ondernemingen met vestigingen in negen landen. Het geografisch zwaartepunt van de activiteiten ligt in West-Europa (Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk). Daarnaast heeft zij vestigingen in Noord-Amerika en Zuidoost-Azië (Singapore, Maleisië en Thailand). Het streven van de ERIKS-groep is een vooraanstaande marktpositie in West- en Midden-Europa op te bouwen om aldus een 'Europese speler' van formaat te worden. Tevens wil de ERIKS-groep in Noord-Amerika en Zuidoost-Azië aanwezig zijn.

De ERIKS-groep kenmerkt zich als een door kennis en toegevoegde waarde gedreven handels-onderneming. De activiteiten van de ERIKS-groep bestaan uit de inkoop, opslag, veredeling, distributie en verkoop van een hoogwaardig en breed assortiment van werktuigbouwkundige componenten. Met een sterk ontwikkelde technische en logistieke dienstverlening en kennis van producten en toepassingen worden alle bedrijfstakken van de industrie bediend. Het bieden van toegevoegde waarde door brede en diepe productlijnen, kennis en veredeling staat bij alle activiteiten voorop. Het huidige assortiment is verdeeld in 6 kernactiviteiten en de daarin opgenomen productgroepen: Afdichtingstechniek (dynamische dichtingen, statische dichtingen) Aandrijftechniek (hydrauliek, pneumatiek, elektrische en mechanische aandrijftechniek, lagertechniek) Stromingstechniek (afsluiters en instrumentatie, kunststof leidingsystemen, slangen en toebehoren) Industriële kunststoffen
Gereedschappen en Onderhoudsproducten
Technische en logistieke dienstverlening (altijd gerelateerd aan vorenstaande productgroepen).

MISSIE
De missie van de ERIKS-groep is een toonaangevende, internationale handelsonderneming te zijn die met een hoogwaardig en breed assortiment van werktuigbouwkundige componenten met daaraan gerelateerde technische en logistieke dienstverlening en kennis van haar producten en toepassingen alle bedrijfstakken van de industrie bedient.

Uitgebreide informatie over de ERIKS-groep is te vinden op onze website www.eriks.com

RESULTATEN IN LIJN MET UITGESPROKEN VERWACHTINGEN

 KERNPUNTEN EERSTE KWARTAAL 2002 (in EUR mln.) 
In vergelijking met het top-kwartaal van de ERIKS-groep in 2001:

2002 2001 Mutatie
Omzet 82,6 87,6 -5,7%

Bedrijfsresultaat 5,5 6,1 -10,6%

Bedrijfsresultaat in % van de omzet 6,6% 7,0%

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór amortisatie goodwill 3,4 4,1 -15,2%

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 3,1 3,9 -18,8%

Ondertekening van het definitieve contract voor de overname van de Baudoin-groep in België (zie persbericht d.d. 2 april 2002). De overname vindt plaats met terugwerkende kracht tot 1 januari 2002. In afwachting van de toestemming van de Belgische mededingingsautoriteiten voor deze overname wordt verwacht dat eind mei/begin juni 2002 de overdracht van de aandelen en de betaling van de koopprijs zal plaatsvinden. Om deze reden zijn de financiële resultaten van de Baudoin-groep nog niet in de consolidatie van het eerste kwartaal opgenomen. De Baudoin-groep heeft over het eerste kwartaal 2002 een omzet van EUR 9,8 mln. gerealiseerd.

GEGEVENS PER GEWOON AANDEEL VAN NOMINAAL EUR 1,= (x EUR 1,=) 3 maanden 2002 ______________ 3 maanden 2001 ______________ Totaal 2001 _______________ Nettoresultaat 0,89 1,82 5,05
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór amortisatie goodwill 0,98 1,16 4,14 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 0,89 1,10 3,80 Kasstroom uit gewone bedrijfsuitoefening 1,32 1,48 5,62 Eigen vermogen (per 1 maart, resp. 31 december) 20,96 18,67 20,04

Aantal uitstaande gewone aandelen 3.514.200 3.514.200 3.514.200

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
(in EUR mln.)

1e kwartaal 2002 1e kwartaal 2001
_______________________ _______________________ in % in %
Netto-omzet 82,6 100,0 87,6 100,0 ======== ======== ======== ======== Bedrijfsresultaat 5,5 6,6 6,1 7,0 Financiële baten en lasten -0,3 -0,3 -0,2 -0,3
________ ________ ________ ________ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 5,2 6,3 5,9 6,7 Belastingen op resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -1,8 -2,1 -1,8 -2,0
________ ________ ________ ________ Groepsresultaat na belasting 3,4 4,2 4,1 4,7 Aandeel derden - - - -

________ ________ ________ ________ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór amortisatie goodwill 3,4 4,2 4,1 4,7 Amortisatie goodwill -0,3 -0,4 -0,2 -0,3
________ ________ ________ ________ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 3,1 3,8 3,9 4,4
------------- ------------- -------------- ------------- Buitengewone baten minus lasten - - 3,7 - Belastingen hierover - - -1,2 -
________ ________ ________ ________ Buitengewoon resultaat na belastingen - - 2,5 2,9
------------- ------------- ------------- -------------
________ ________ ________ ________ Nettoresultaat 3,1 3,8 6,4 7,3 ======== ======== ======== ========

Gemiddeld aantal medewerkers 1.653 1.654

Deel: ' Financiele resultaten eerste kwartaal 2002 ERIKS Group '
Lees ook