SEAGULL publiceert financiële resultaten
over eerste helft van boekjaar 2000

Alle financiële data zijn vermeld in US Dollars
Op de cijfers heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden

DORDRECHT - 27 oktober 1999 - E-business-enabling software producent SEAGULL (AEX: SEAGULL) heeft vandaag haar halfjaar cijfers voor het boekjaar 2000 medegedeeld. De omzet over de eerste helft van boekjaar 2000 bedraagt $16.3 miljoen in vergelijking met de $12.9 miljoen die werd behaald in de eerste helft van het vorige boekjaar (een stijging van 26.5 %). De nettowinst over deze periode bedraagt $755.000; een stijging van 74 % ten opzichte van de gerealiseerde $434.000 in het halfjaar dat op 30 september 1998 eindigde.

De winst per aandeel bedraagt $0.12, op basis van het gemiddelde aantal uitstaande aandelen (6.458.813 aandelen); een stijging van 50 % vergeleken met $0.08 over de eerste helft van boekjaar 1999. Op basis van het huidige aantal uitstaande aandelen (6.967.329 aandelen) bedraagt de winst per aandeel $0.11, waardoor een stijging van ongeveer 57 % gerealiseerd is in vergelijking tot $0.07 over de eerste helft van het vorige boekjaar.

Een belangrijke factor in de stijging van de omzet is de omzet uit software licenties die met 33.8 % steeg. Hieruit blijkt tevens de aanhoudende groei van SEAGULL's clientèle. De andere belangrijke factor is de omzet uit service en onderhoud die met 43.2 % steeg. Met een daling van 6 % in het service segment, resulteert de totale omzet uiteindelijk in een overall stijging van 26.5 %.

De bruto marge over de eerste helft van het huidige boekjaar bedraagt $14.1 miljoen, goed voor een stijging van 37,2 % vergeleken met de $10.3 miljoen in de eerste helft van boekjaar 1999.

"We zijn zeer verheugd dat de bruto marge, als percentage van de omzet nu 87 % bedraagt. Dit is een significante verbetering in vergelijking met de 80 % van de eerste helft van boekjaar 1999. Dit resultaat is geboekt door verbeterde bruto marges in het software licentie en service segment en een verlaging van de kosten voor de inhuur van derde partijen. De omzet uit software licenties is goed voor 76.7 % van de totale omzet over de eerste zes maanden van boekjaar 2000, inclusief de omzetstijging van de cliënt licenties voor eindgebruikers van onze software oplossing. Laatstgenoemde cliënt licenties zijn een belangrijke omzet stimulator gebleken en we zijn dan ook verheugd met het feit dat onze klanten actief de software inzetten", aldus de heer Van Pelt, President en Chief Executive Officer.

Hoogtepunten in de eerste helft van boekjaar 2000
Gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar 2000 heeft SEAGULL een aantal belangrijke aankondigingen gedaan:

* IBM benoemt SEAGULL als winnaar in het "Powered by AS/400e" programma in het tweede kwartaal van 1999. JWalkTM wordt wereldwijd door duizenden organisaties gebruikt om applicaties op de AS/4000 en AS/400e platforms geschikt te maken voor Web toepassingen;
* GUI/400TM heeft voor de derde opeenvolgende keer de SHOWCASE Product Excellence Award gewonnen als beste GUI generator in de AS/400 technologie van 1999;

* Randstad, één van 's werelds grootste uitzendorganisaties kiest SEAGULL's product JWalkTM als oplossing in hun e-business strategie;
* Logica, een vooraanstaande ERP-leverancier (Enterprise Resource Planning) in België, selecteert SEAGULL's windows en Web-toepasbare technologie als aanvulling op haar eigen ERP software oplossingen;
* JD Edwards verlengt haar samenwerking met SEAGULL tot oktober 2001. Het nieuwe contract biedt JD Edwards de mogelijkheid om de technologieën van SEAGULL, zijnde JWalkTM en GUI/400TM, toe te passen ter verbetering van haar eigen applicatie software WorldSoftware.


* Begin oktober bracht SEAGULL belangrijk nieuws naar voren met betrekking tot haar product lijn. Als eerste werd de beschikbaarheid van twee nieuwe additionele modules voor JWalkTM en WinJaTM bekendgemaakt en vervolgens het behalen van de "Runs with Lotus Domino" certificering. Tot slot werd een belangrijke nieuwe versie van JWalk gelanceerd, die aanzienlijke functionele verbeteringen bevat.

Vooruitzichten FY 2000
"De behaalde resultaten en de recente ontwikkelingen bevestigen de aanhoudende groei van SEAGULL. Op dit moment ondervinden we een enigszins langere sales cyclus voor het product WinJaTM dat in sinds 1998 op de markt is gebracht. Door de uitgebreide mogelijkheden van WinJaTM heeft de klant meer tijd nodig om zich alle aspecten eigen te maken dan in eerste instantie ingecalculeerd. Daarnaast hebben we door de krapte op de arbeidsmarkt een vertraging opgelopen in het aannemen van gekwalificeerde medewerkers. Derhalve dienen wij onze vorige prognose voor het boekjaar 2000 als volgt bij te stellen. We verwachten een omzet stijging te kunnen realiseren van ten minste 20 % en een netto winst groei van in ieder geval 35 % voor de komende jaren.

We zijn er van overtuigd dat SEAGULL, met de uitgebreide mogelijkheden van onze producten, de expansie van ons technologische leiderschap en de toenemende aanwezigheid in de wereld, een belangrijke rol in deze markt zal blijven spelen", zo concludeert Van Pelt.
(Nederlandse vertaling)
# # #

EDITOR'S NOTE - The correct usage of the SEAGULL name is all capital letters.

SEAGULL provides industry-leading developer's tools and specialized server software to help organizations implement rapid E-business innovation in direct response to market needs. The company's products include J Walk(tm), providing n-tier, network-centric GUI access to existing AS/400 applications via extensible Windows or Java clients; WinJa(tm), providing n-tier, network-centric GUI access to existing mainframe applications via extensible Windows or Java clients; and GUI/400(tm), providing two-tier client/server GUI access to existing AS/400 applications via extensible Windows clients;. SEAGULL is headquartered in Dordrecht, The Netherlands, with Americas headquarters in Atlanta, Georgia. The company was established in 1990 and has direct operations in the United States, Canada, The Netherlands, Germany, Italy, France and the United Kingdom, as well as 30 distributors supporting its operations in 50 countries. SEAGULL is publicly traded on the Amsterdam Exchange under the symbol SEAGULL.
SEAGULL - Consolidated Statement of Operations
for First Half Financial Year 2000
(in thousands of US dollars, except for net income per share and share data)

(not audited)
H1 FY 2000 H1 FY 1999

REVENUES
License revenue 12,486 9,332
Maintenance and service revenue 3,789 3,536
16,275 12,868

COSTS OF REVENUES
Cost of license revenue 66 218
Cost of maintenance and service revenue 2,087 2,358 2,153 2,576

GROSS MARGIN 14,122 10,292
Sales and Marketing 8,470 6,056
Research and Development 2,813 1,678
General and Administrative 2,062 1,691
13,345 9,425

INCOME FROM OPERATIONS 777 867
Interest income 233 89
Interest expense -- (10)
Exchange gains 5 (390)

INCOME BEFORE INCOME TAXES 1,015 556
Provision for income taxes 260 122

NET INCOME 755 434

NET INCOME PER SHARE (in US$)
Basic 0.12 0.08
Diluted 0.11 0.07

AVERAGE NUMBER OF SHARES
Basic 6,458,813 5,442,003
Diluted* 6,967,329 6,060,150

SEAGULL - Consolidated Balance Sheet on 30 September 1999 (in thousands of US dollars - after appropriation of net income)

(not audited)
30 Sept 99 31 Mar 99

ASSETS Fixed assets
Intangible fixed assets 923 368
Tangible fixed assets 1,982 1,541
2,905 1,909
Current assets
Accounts receivable 7,484 4,472
Cash at bank and in hand 13,045 17,221
20,529 21,693

Total assets 23,434 23,602

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
Current liabilities 6,236 7,030
Long-term liabilities -- --
Provisions 10 14
Shareholders' equity 17,188 16,558
Total liabilities and shareholders' equity 23,434 23,602

With kind regards, Met vriendelijke groet,

Nathalie Troost
Marketing Communications

SEAGULL BUSINESS SOFTWARE B.V.
Korte Parallelweg 1 Tel. +31 78 6322800
3311 JN Dordrecht, The Netherlands Fax +31 78 6138134 P.O. Box 828, 3300 AV Dordrecht, Holland

http://www.seagullsw.com/

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Mory Motabar - Chief Financial Officer Korte Parallelweg 1 +31 (0)78 632 2800 3311 JN Dordrecht
mmotabar@seagull.nl Nederland
Caroline Swartz - Investor Relations Manager Tel: + (31) 78 632 2800 +31 (0)78 632 2800 Fax: + (31) 78 613 8134
cswartz@seagull.nl Email: info@seagull.nl
Web: www.seagullsw.com

Deel: ' Financiële resultaten SEAGULL Winststijging 74 % '
Lees ook