CDA

CDA wil financiële steun voor tuinders Westland na wateroverlast

Het CDA wil dat minister Brinkhorst (Landbouw, Natuur en Visserij) financiële steun geeft aan de tuinders in het Westland, die onlangs zijn getroffen door hevige regenval van meer dan 100 mm per etmaal. Dat blijkt uit een brief van de Tweede Kamerleden Agnes van Ardenne-van der Hoeven en Joop Atsma aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Visserij, d.d. 24 september.

Volgens het CDA bieden de criteria in de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) de mogelijkheid om de WTS van kracht te laten worden in het Westland. Het CDA wil zo snel mogelijk van de minister weten of de regering hiertoe bereid is.

Agnes van Ardenne-van der Hoeven en Joop Atsma de voorzitter van de vaste Kamercommissie gevraagd de brief te agenderen voor de procedurevergadering van 25 september.

De hele brief kunt u downloaden door in de rechtermarge op het diskette-icoontje te klikken.

Zoekwoorden:

Deel: ' Financiële steun voor tuinders Westland na wateroverlast '
Lees ook