INISTERIE FIN

MIN FIN: ANTWOORDEN OP VRAGEN NAJAARSNOTA

PERSBERICHTNR. 99/295 Den Haag 10 december 1999

ANTWOORDEN OP VRAGEN NAJAARSNOTA

Minister Zalm heeft vandaag de antwoorden op de vragen over de Najaarsnota aan de Tweede Kamer gezonden. De Kamerleden hebben deze vragen gesteld ter voorbereiding op het debat over de Najaarsnota 1999, dat volgende week plaats vindt.
De vragen en antwoorden zijn te vinden op Internet: www.minfin.nl

Woordvoerder: ir. N.M. Zoon
Tel.nr.: 070 - 342 8124

10 dec 99 15:52

Deel: ' Financien Antwoorden op vragen najaarsnota '
Lees ook