MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: FINANCIEEL BEHEER VERBETERD

PERSBERICHTNR. 00/024 Den Haag 2 februari 2000

FINANCIEEL BEHEER VERBETERD

Minister Zalm heeft, de onlangs in de ministerraad vastgestelde, tussenrapportage over het financieel beheer bij de ministeries en agentschappen aan de Tweede Kamer gezonden. Deze tussenrapportage is op verzoek van de Tweede Kamer opgesteld. Aanleiding hiervoor waren de Financiële Verantwoordingen 1998 en het rechtmatigheidsonderzoek 1998 van de Algemene Rekenkamer. De Algemene Rekenkamer had geconstateerd dat het financieel beheer van de ministeries sterk verbeterd is, maar sprak haar zorg uit over een aantal tekortkomingen bij het financieel beheer van ministeries en agentschappen. Uit de tussenrapportage blijkt dat voor de meeste tekortkomingen bij zowel de ministeries als de agentschappen toereikende maatregelen zijn genomen of zullen worden genomen. Daarnaast wordt in de tussenrapportage onder meer aandacht besteed aan initiatieven om te komen tot een (verdere) kwaliteitsverbetering van de agentschappen en versnelling van de financiële verantwoording.

Woordvoerder: Ir. N.M. Zoon
Telnr.:070-342 8124

02 feb 00 15:22

Deel: ' Financien financieel beheer ministeries verbeterd '
Lees ook