expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: HARMONISATIE TOETSING BETROUWBAARHEID

PERSBERICHTNR. 99/066 Den Haag 29 maart 1999

HARMONISATIE TOETSING BETROUWBAARHEID EN DESKUNDIGHEID

De financiële toezichthouders komen tot afstemming van eisen betreffende de betrouwbaarheid en deskundigheid van functionarissen op belangrijke posten in de financiële wereld. Op korte termijn wordt hiervoor in het bank-, effecten- en verzekeringswezen een uniform vragenformulier gebruikt.
Het formulier heeft betrekking op eerdere dienstverbanden, eerdere betrokkenheid bij toezicht op de financiële markten, betrokkenheid bij faillissementen en strafrechtelijk verleden. Voor afstemming en informatie-uitwisseling tussen de toezichthouders over getoetste personen is een gezamenlijk indexverwijzingssysteem opgezet. Dit systeem is door de Nederlandsche Bank ('DNB') onlangs aangemeld bij de Registratiekamer. Het raadplegen van dit systeem wordt een vast onderdeel van de toetsingsprocedure. Dit schrijft minister Zalm in een brief die hij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gezonden. De integrale tekst van deze brief is te vinden op de Internetsite van het Ministerie van Financiën (www.minfin.nl).

Woordvoerder: S.A.E. Schrover
Tel.nr.: 070 - 342 8402

Deel: ' Financien Harmonisatie toetsing betrouwbaarheid '
Lees ook