Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 13 JULI 2001

LRM financiert basisinfrastructuur mijnsite Maasmechelen

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN heeft de Vlaamse regering de Limburgse reconversiemaatschappij de opdracht gegeven over te gaan tot de aanleg van de basisinfrastructuur op het mijnterrein te Maasmechelen.

De terreinen zijn eigendom van nv Mijnen, een dochtervennootschap van nv LRM. In samenwerking met het gemeentebestuur Maasmechelen heeft LRM een plan ontwikkeld voor de herbestemming van dit terrein. In overleg met het gemeentebestuur kreeg dit terrein projecten uit de "leisuresfeer" toegewezen. Drie projecten beschikken reeds over de nodige vergunningen, met name een "Value Retail Center", een bioscoopcomplex "Euroscoop" en een passantenhaven. De eerste twee projecten worden volledig gefinancierd door privé- investeerders, terwijl het derde gefinancierd wordt door de Dienst voor de Scheepvaart en het gemeentebestuur van Maasmechelen.

De totale kost van de basisinfrastructuur beloopt 5.821.985 euro (234 miljoen fr.).

persinfo : Marc De Roeck, woordvoerder van minister Van Mechelen - tel. 02 553 64 11 e-mail: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Financiering voor mijnterrein Maasmechelen, Vlaanderen '
Lees ook