Bank Nederlandse Gemeenten


Den Haag, 02 juli 1999

Financieringsovereenkomst EIB - BNG

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een globale lening verstrekt aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) ter grootte van EUR 135 miljoen (NLG 300 miljoen). Vrijdag 2 juli vond, ten kantore van de BNG, de ondertekening plaats door dr. R. W. de Korte, vice-president van de EIB en ir. P.O. Vermeulen, lid Raad van Bestuur BNG. Het is de eerste globale lening van de EIB in euro in Nederland.

Eerder al zijn financieringsovereenkomsten afgesloten tussen BNG en EIB ter grootte van resp. NLG 150 miljoen en NLG 100 miljoen. Ook nu betreft het kleine en middelgrote investeringsprojecten in infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg. De lening past binnen het kader van het ASAP (Amsterdam Special Action Programme) van de EIB, dat als doel heeft om, via de financiering van investeringsprojecten, bij te dragen aan het scheppen van werkgelegenheid in de Europese Unie. De BNG is, als bankier van het maatschappelijk belang, voor de EIB de meest aangewezen partner bij dit soort financieringsovereenkomsten. De verwachting is dan ook dat de samenwerking tussen beide financiële instellingen zal worden geïntensiveerd.

Voor nadere informatie email: info@bng.nl


Deel: ' Financieringsovereenkomst banken EIB - BNG '
Lees ook