Ministerie van Financiën

Persbericht

PERS-2003-030

Den Haag, 10 februari 2003

FIOD-ECD start met project Identiteitsfraude

Staatssecretaris Van Eijck heeft bij zijn werkbezoek aan de FIOD-ECD op 10 februari 2003 in Haarlem het startschot gegeven voor het nieuwe project identiteitsfraude. Dit project vloeit voort uit de samenwerking van verschillende ministeries op het terrein van identiteitsfraude. De inzet van de FIOD-ECD - en Belastingdienst als geheel ­ is een bijdrage te leveren aan het voorkomen en terugdringen van identiteitsfraude in de samenleving.

Met identiteitsfraude wordt gedoeld op het voorkomen van misbruik of fraude met betrekking tot identiteit van personen en identiteitsgegevens. Met een valse of pseudo-identiteit kan men zich toegang verschaffen tot Nederland en vervolgens tot de Nederlandse arbeidsmarkt, uitkeringen of voorzieningen.

Vorig jaar april is de "Nota Bestrijding Fraude en Financieel-economische criminaliteit 2002-2006" (de fraudenota) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden. Bestrijding van identiteitsfraude is één van de speerpunten in de fraudenota. In dit kader zijn diverse acties binnen de Belastingdienst ontwikkeld die alle aspecten van identiteitsfraude betreffen. Een ander uitvloeisel van de toegenomen aandacht voor identiteitsfraude is de 'Interdepartementale task-force identiteitsfraude in het sofidomein'. Dit is een samenwerkingsverband van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën. De task-force heeft voorstellen gedaan om op korte termijn de mogelijkheden van identiteitsfraude verder te beperken en misbruik aan te pakken.

Deel: ' FIOD-ECD start met project Identiteitsfraude '
Lees ook