Ministerie van Justitie

Fiom groepsaanbod district Noord najaar 2002

De Fiom bureaus in Groningen, Leeuwarden, Assen (op locatie) en Zwolle starten dit najaar met nieuwe groepen, onder begeleiding van maatschappelijk werkers, voor:

* Mannen met seksueel geweldservaringen

* Partners van mannen met seksueel geweldervaringen
* Moeders van kinderen met incestervaringen
Voor informatie en/of aanmelding voor deze groepen of voor individuele hulp kunt u contact opnemen met:

Fiom bureau Groningen: 050 - 314 20 20
Fiom bureau Leeuwarden: 058 - 216 01 11
Fiom bureau Assen: 050 - 314 20 20
Fiom bureau Zwolle: 038- 421 86 81

Mannelijke slachtoffers van seksueel geweld

Het Fiom bureau in Leeuwarden start in samenwerking met andere instellingen groepen voor mannen vanaf 18 jaar die in het verleden seksueel zijn misbruikt. Deze groep biedt hen de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. Ook wordt informatie gegeven over seksueel misbruik en de gevolgen ervan.

Partners van seksueel geweldslachtoffers

De Fiom in Leeuwarden biedt een groep aan voor mensen van wie de mannelijke partner seksueel geweld heeft meegemaakt. Steeds meer mannen die seksueel geweld hebben meegemaakt, zoeken hulp of gaan er thuis over praten. Een partner wordt hier ook mee geconfronteerd en kan verstrikt raken in de eigen problemen en die van de partner.

Tijdens de bijeenkomsten wordt o.a informatie gegeven over seksueel misbruik en de gevolgen ervan.

Moeders van kinderen met incestervaringen

De Fiom bureaus in Leeuwarden en Assen bieden groepen aan voor moeders van wie een of meer kinderen zijn misbruikt door hun partner, door een ander kind in het gezin of door een familielid of kennis. In de groep is o.a aandacht voor de feiten en gevolgen van het misbruik, de invloed ervan op de relatie met hun kind (eren)en het omgaan met reacties van de buitenwereld.

Voor meer informatie, vragen en suggesties over deze site kunt u terecht bij de redactie

Laatst gewijzigd: 10-07-2002

Deel: ' Fiom groepsaanbod district Noord najaar 2002 '
Lees ook