Ministerie van Financiën

Persbericht

PERS-2003-054

Den Haag, 07-03-2003

Fiscale aftrek kosten bij woningaanpassing verduidelijkt

Belastingplichtigen krijgen meer duidelijkheid over de kosten die zij voor woningaanpassingen en andere hulpmiddelen als buitengewone uitgaven kunnen aftrekken. Dit is met name van belang voor mensen die in verband met een functiebeperking aanpassingen verrichten aan hun woning. De Ministerraad is vandaag akkoord gegaan met een besluit hierover van staatssecretaris Van Eijck.

Aanpassingen aan een woning kunnen als aftrekbare buitengewone uitgaven meetellen als zij vanwege een functiebeperking op medisch voorschrift zijn aangebracht.

Het gaat hier om het deel van de kosten waarvoor geen vergoeding wordt verkregen.

De uitgaven zijn geheel aftrekbaar als de woning door de aanpassingen niet in waarde is gestegen.

Ook zijn de uitgaven geheel aftrekbaar als de waarde van de woning door de aanpassingen wel is gestegen, maar deze waardestijging niet meer is dan 10% van de aanpassingskosten.

Wanneer de woning door de aanpassingen met meer dan 10% van de aanpassingskosten in waarde gestegen dan is gedeeltelijke aftrek mogelijk.

De regeling geldt met ingang van het belastingjaar 2002. Als belastingplichtigen voor het jaar 2002 al aangifte hebben gedaan kunnen zij via een aanvulling op de aangifte alsnog de aftrek op bovengenoemde wijze geldend maken.

De Belastingdienst zal bij de brochure "Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft" een inlegvel voegen. Daarin wordt de regeling beschreven en verduidelijkt met een voorbeeld.

Zoekwoorden:

Deel: ' Fiscale aftrek kosten bij woningaanpassing verduidelijkt '
Lees ook