Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: EVALUATIE WBSO: DEZE FISCALE STIMULERINGSMAATREGEL WERKT GOED
Nummer: 99

Datum: 25-06-2002

De WBSO (de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een van de belangrijkste instrumenten van het ministerie van Economische Zaken om onderzoek en innovatie in het bedrijfsleven te stimuleren. Uit een evaluatie van de WBSO die minister Jorritsma van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat aangetoond kan worden dat deze fiscale regeling goed werkt.

Berekend is dat 1 euro WBSO op korte termijn 1,02 euro extra aan speur-en ontwikkelingswerk oplevert. Daarmee scoort de WBSO net zo goed - en in sommige gevallen beter - als vergelijkbare regelingen in het buitenland. De conclusie 1 euro WBSO levert 1,02 euro extra op betekent dat de WBSO gebruikt wordt waarvoor hij bedoeld is: bedrijven investeren vanwege de WBSO meer in onderzoek naar nieuwe producten, diensten en processen. Uit de evaluatie blijkt ook dat kleine bedrijven relatief meer baat hebben bij de WBSO dan grote bedrijven. Dit komt met name doordat bij kleine bedrijven speur-en ontwikkelingswerk relatief vaker leidt tot meer directe omzet uit nieuwe producten. In het onderzoek wordt ook geconstateerd dat het gebruik van de regeling nog steeds stijgt. Uit recente cijfers van Senter, de organisatie die namens EZ de WBSO uitvoert, blijkt dat in de periode 1999-2001 het aantal structurele gebruikers gegroeid is met 22%. Wel blijkt dat met name kleinere bedrijven en bedrijven uit de dienstensector, die wel technologisch innovatief zijn, de weg naar de WBSO moeilijker kunnen vinden. Uit een telefonische enquete die tijdens het onderzoek is gehouden onder 500 WBSO-gebruikers, blijkt dat de bedrijven over het algemeen tevreden zijn over de uitvoering van de regeling. De betrokken overheidsinstanties, Senter en de Belastingdienst krijgen een 6,8 als rapportcijfer.

De WBSO (Wet Bevordering Speur-en Ontwikkelingswerk) is sinds 1994 van kracht. Het is een fiscale regeling gericht op ondernemingen met als doel investeringen in speur- en ontwikkelingswerk te bevorderen om zo het innovatie-vermogen van bedrijven te stimuleren. Via de WBSO kunnen ondernemingen fiscale aftrek krijgen op de loonkosten van personeel dat zich bezig houdt met technisch onderzoek naar nieuwe processen, producten of diensten. Met een budget van EUR 337 miljoen (in 2001) is de WBSO veruit de belangrijkste maatregel in Nederland om onderzoek door bedrijven te stimuleren.

Deel: ' Fiscale stimuleringsmaatregel WBSO werkt goed '
Lees ook