Gemeente Tilburg


03-2-2000

Fiscalisering parkeren in Hoogvenne

Wethouder Horvers doet bewonersgroep voorstel
Op 3 februari 2000 heeft overleg plaatsgevonden tussen wethouder Horvers en een bewonersgroep uit Hoogvenne over de fiscalisering van het parkeren in die buurt. Doel van het overleg was een oplossing te vinden voor de bezwaren die het aanvankelijke plan van het college had opgeroepen. Daarbij zijn door de wethouder voorstellen gedaan voor aanpassing van de regeling, uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring door college en raad. Deze voorstellen bieden een goede oplossing voor de geuite bezwaren en doen tevens recht aan het door de raadscommissie onderschreven uitgangspunt dat ook in Hoogvenne wordt gefiscaliseerd. Het overleg verliep in goede sfeer. Er is afgesproken dat de bewonersgroep volgende week donderdag de voorstellen bespreekt in de buurt en de vrijdag daarna laat weten of zij ermee akkoord is.

Centraal in de nieuwe voorstellen staat de introductie van een dure dagkaart. Deze dagkaart wordt het enig toegestane parkeerbewijs tijdens de perioden dat veel houders van een parkeervergunning thuis zijn. Dit is 's avonds en op zaterdagen en zondagen. De verwachting is dat bij het voorgestelde tarief van ƒ 30,- vrijwel niemand van deze dagkaart gebruik zal maken, waardoor de vergunninghouders alle ruimte krijgen. Hiermee wordt voor het grootste bezwaar van de bewonersgroep een oplossing geboden. Anders is de situatie overdag op werkdagen. Dan staat in het algemeen zeker de helft van de bestaande plaatsen voor vergunninghouders leeg. Daarom kan voor die perioden ook enig medegebruik door anderen dan vergunninghouders worden toegestaan, overeenkomstig het oorspronkelijke voorstel.

Het totale pakket aan voorstellen van de wethouder ziet eruit als volgt:

- openbaar parkeren in de drukke perioden -'s avonds na 17.00 uur, op zaterdag en zondag- wordt alleen toegestaan op basis van een dagkaart voor een bedrag van ƒ 30,-. De mogelijkheid om daarnaast voor kortere duur parkeertijd te kopen blijft overeenkomstig het bestaande voorstel uitsluitend bestaan voor de rustiger uren, de werkdagen van
9.00 tot 17.00 uur. Daarbij geldt een tarief van ƒ 2,50 per uur (ƒ 1,00 méér dan in de Tivoligarage) en een maximum parkeerduur van twee uur

- werkingstijd regeling wordt verlengd van één tot twee uur in de nacht

- overgangsregeling voor bestaande vergunninghouders die te maken krijgen met een aanzienlijke tariefverhoging, wordt verlengd met een jaar

Nadat volgende week vrijdag de bewonersgroep heeft gereageerd op de voorstellen zal de wethouder binnen enige weken zijn definitieve voorstel voor de fiscalisering voorleggen aan het college, zodat nog in maart de raadscommissie ROV de zaak kan afhandelen. De fiscalisering van het belanghebbendenparkeren kan dan ingaan op 1 juli 2000.

Zoekwoorden:

Deel: ' Fiscalisering parkeren in Hoogvenne in Tilburg '
Lees ook