Gemeente Weert

11-07-2002

Flats Leenhof worden binnenkort gesloopt

(Dit persbericht is opgesteld in samenwerking met woonmaatschappij BALANS)
Direct na de bouwvakvakantie wordt een begin gemaakt met de sloop van de appartementengebouwen aan de Leenhof in de Weerter wijk Leuken. De gemeente heeft inmiddels de benodigde sloopvergunning verleend. Zoals bekend, realiseert woonmaatschappij BALANS op die plek een complex met huur- en koopwoningen.

Begin juli is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop. Diverse zaken zullen uit de leegstaande woningen worden verwijderd. Het terrein wordt vervolgens afgezet en ingericht als bouwterrein. Men is intussen begonnen met het opruimen van de asbest die in de gebouwen is verwerkt. Dat geschiedt overigens met inachtneming van de vereiste veiligheidsmaatregelen. Daarna wordt het gebouw zogenaamd 'gestript'. Daarbij wordt alles verwijderd dat kan worden losgemaakt.
Vervolgens wordt er daadwerkelijk gesloopt en wordt het puin afgevoerd. Deze werkzaamheden zullen enkele maanden duren.

De plannen voor nieuwbouw op deze plaats in Leuken worden momenteel uitgewerkt. Zodra daarover meer duidelijkheid is zullen ze worden gepresenteerd aan de direct omwonenden en aan de inwoners van de wijk Leuken.

Zoekwoorden:

Deel: ' Flats Leenhof Weert worden binnenkort gesloopt '
Lees ook