Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-119
DATUM: 14 september 1999

Flevo Ferries mag starten met veerverbinding

Naar verwachting start Flevo Ferries op maandag 20 september a.s. met de veerverbinding tussen Lelystad en Amsterdam Zeeburg. Het College van Gedeputeerde Staten heeft het bezwaarschrift van Doeksen Transport Group B.V. ongegrond verklaard. Doeksen Transport Group heeft dit bezwaarschrift ingediend omdat men het niet eens is met de toezegging aan Flevo Ferries dat zij de veerverbinding tussen Lelystad en Amsterdam Zeeburg mogen exploiteren. Daarnaast is Doeksen Transport Group het er niet mee eens dat de provincie de van het Rijk ontvangen subsidie van Fl. 8 miljoen wil doorgeven aan Flevo Ferries. Voor wat betreft de toezegging aan Flevo Ferries om te mogen varen is het bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaard. Met betrekking tot de subsidieverlening is het bezwaarschrift ongegrond verklaard. Doeksen Transport Group is voldoende in de gelegenheid geweest om zelf een businessplan voor deze veerverbinding in te dienen. Doeksen Transport Group heeft vooruitlopend op de uitspraak over het bezwaarschrift bij de rechtbank van Zwolle om een voorlopige voorziening gevraagd. Hiermee zou de start van Flevo Ferries op 20 september voorkomen moeten worden. De rechtbank heeft dit verzoek maandag ongegrond verklaard. Het College van Gedeputeerde Staten heeft op 7 september de dienstregeling van Flevo Ferries vastgesteld voor de periode 9 tot en 27 mei 2000. In beide steden wordt gezorgd voor aansluitend busvervoer. De bijdrage van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vindt zijn grondslag in de beleidsnota "Samen Werken Aan Bereikbaarheid". Het doel hiervan is het verbeteren van de bereikbaarheid van de economische centra in Nederland. Het betreft in dit geval een startsubsidie, bedoeld voor openbaar vervoer te water op filegevoelige trajecten.

Deel: ' Flevo Ferries mag starten met veerverbinding '
Lees ook