Provincie FlevolandProvincie gaat bibliotheken beter ondersteunen

Flevoland krijgt een eigen bibliotheekbureau. Gedeputeerde Jan de Graaf (CDA) wil dat de klant beter wordt bediend. Het nieuwe bureau gaat de samenwerking tussen de bibliotheken vergemakkelijken. Het aantal diensten dat bibliotheken leveren wordt uitgebreid. Dat leidt tot meer en betere service, waar de klant profijt van heeft.

De wethouders van de 6 gemeenten, verenigd in de Stuurgroep Bibliotheken, hebben ingestemd met de plannen van De Graaf. De Graaf wil in drie jaar 300.000 euro meer ter beschikking te stellen voor het nieuwe bureau. In totaal investeert de provincie ruim 775.000 euro in het Flevolandse bibliotheekstelsel, een stijging van het bestaande budget met 60%.

Met een professioneel Flevolands Bibliotheekbureau kunnen de bibliotheken betere dienstverlening garanderen: klantgericht, betrouwbaar, en met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Het nieuwe bureau, waarvoor overigens nog een naam moet worden bedacht, gaat bestaan uit een beleidsmedewerker en een directeur die, in nauwe samenwerking met een aantal mensen die al binnen de bibliotheken werken, op provinciaal niveau aan de slag gaan. Dit betekent dat dienstverlening niet meer hoeft te lijden onder de concurrentie die tot nu toe bestaat tussen lokale en provinciale taken. De zes wethouders stemmen ook in met het provinciale plan om een wetenschappelijke steunfunctie aan te haken bij de bibliotheek Almere. Alle andere bibliotheken in Flevoland kunnen van deze functie gebruik maken.

De ondersteuning van de zes Flevolandse bibliotheken wordt nu nog verzorgd doordat de bibliotheken samenwerken in de Stichting Samenwerkende Bibliotheken Flevoland (SSBF). In de afgelopen jaren heeft de SSBF ervoor gezorgd dat mensen thuis vanaf de eigen pc kunnen zoeken in de Flevolandse catalogus en iedereen die lid is van een van de zes bibliotheken kan boeken lenen bij of van de andere vijf.

De websites www.digitalebibliotheekflevoland.nl en
www.bibliotheken-flevoland.nl, bieden interessante informatie over de collecties van de bibliotheken. Scholen kunnen dankzij de schoolmediatheekdienst materialen lenen voor themalessen of, samen met de bibliotheek, hun leerlingen leren zoeken naar informatie.

Deel: ' Flevoland gaat bibliotheken beter ondersteunen '
Lees ook