Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-045
DATUM: 30 maart 1999

Flevoland krijgt 123 miljoen Euro voor vervolgprogramma

De Europese Raad heeft besloten 195 miljard Euro beschikbaar te stellen voor structuurfondsen in de periode van 2000-2006. Daarbij is besloten dat Flevoland haar status als Doelstelling 1-gebied verliest, omdat voor Flevoland niet langer sprake is van een ontwikkelingsachterstand, zoals bedoeld in het structuurfondsenbeleid (een bruto regionaal product per inwoner minder dan 75% van het EU-gemiddelde). Toch zal Flevoland voor de periode 2000-2005 vanuit de Europese fondsen nog 123 miljoen Euro (circa 272 miljoen) ontvangen bij wijze van steun in de komende overgangsperiode. Dit bedrag komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en het Europees Financierings-instrument voor de oriëntatie van de visserij (FIOV). Ten aanzien van de verdeling van het budget van 123 miljoen Euro over de verschillende structuurfondsen zal de komende maanden overleg gevoerd worden met de regionale en nationale partners en met de Europese Commissie. Daarnaast zal Flevoland nog bijdragen tegemoet kunnen zien vanuit de Communautaire Initiatieven. Hiervoor zal Nederland de komende jaren 550 miljoen Euro ontvangen. Een communautair initiatief is een actieprogramma dat bijdraagt aan het oplossen van specifieke problemen in de Europese regio's. Het gaat hierbij om Interreg (grensoverschrijdende samenwerking), Leader (plattelandsgebieden) en Equal (arbeidsmarkt). Hoe deze middelen worden verdeeld over de regio's is nog niet bekend. Er bestaat de mogelijkheid dat de provincie in 2006 nog een beroep kan doen op de Europese structuurfondsen ESF, EOGFL en FIOV vanuit de dan lopende landelijke programma's.

Deel: ' Flevoland krijgt 123 miljoen Euro voor vervolgprogramma '
Lees ook