Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-150
DATUM: 9 november 1999

Flevoland start met informatie over millenniumwisseling

Op woensdag 10 november start de provincie Flevoland met informatie aan de burgers over de millenniumwisseling. In het regionale huisaanhuis blad Flevopost, en in Almere tevens in het Groene Weekblad, verschijnen twee informatiepagina's over de gezamenlijke voorbereiding van de Flevolandse overheden op deze gebeurtenis. De informatie gaat over de maatregelen die provincie, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en de hulpverleningsdiensten hebben getroffen om tijdens de jaarwisseling voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen. De kans op verstoringen in Flevoland als gevolg van een 'millenniumprobleem' wordt klein geacht. Maar omdat garanties niet kunnen worden gegeven, zijn voorzorgsmaatregelen genomen om zonodig snel op te kunnen treden. De Millenniumstuurgroep Openbare Orde en Veiligheid Flevoland, onder voorzitterschap van commissaris van de Koningin Jager, heeft daartoe een aantal besluiten genomen. Zo zijn alle gemeentehuizen en het provinciehuis tijdens de jaarwisseling bemenst. Ook de burgemeesters, dijkgraven en de commissaris van de Koningin brengen de nieuwjaarsnacht op hun werkplek door. Politie, brandweer en GGD hebben extra personeel paraat. Het telefoonnet, en daarmee ook het alarmnummer
1-1-2, kunnen met Oud en Nieuw traditiegetrouw overbelast raken. Om dit op te vangen worden in alle gemeenten meldpunten ingericht waar de bevolking dan toch met dringende hulpvragen terecht kan. De komende weken zullen de gemeenten in Flevoland met lokale informatie op de provinciale informatie aansluiten.

Deel: ' Flevoland start informatie over millenniumwisseling '
Lees ook