Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-011
DATUM: 22 januari 1999

Verlenging indieningstermijn Arbeidsplaatsen Premie Regeling Flevoland

Het College van Gedeputeerde Staten verlengt de uiterste indieningstermijn voor de Arbeidsplaatsen Premie Regeling (APR) Flevoland met een half jaar, tot 1 oktober 1999. Hierdoor is er ruimte voor projecten die op een relatief snelle wijze ontwikkeld kunnen worden. De uiterste datum waarop projecten gerealiseerd moeten zijn, blijft 1 oktober 2000. De regeling De APR Flevoland is bedoeld voor bedrijven die zich willen vestigen of uitbreiden in de provincie Flevoland. Aanvragen moeten worden ingediend bij de gemeente waarin de investering wordt verricht. Het gaat om arbeidsplaatsen in de industrie, de stuwende dienstverlenende sector of om hoofdvestigingen. Bevolkingsvolgende arbeidsplaatsen, zoals in de detailhandel, bij de overheid, onderwijs, gezondheidszorg en dergelijke komen niet in aanmerking voor een premie. Het aantal arbeids- plaatsen dat minimaal in een project gecreëerd moet worden, verschilt per sector en per gemeente. De regeling is in de eerste plaats bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf. Het aantal te premiëren arbeidsplaatsen is maximaal 200. Voor bedrijven van bijzondere betekenis voor de economische ontwikkeling van Flevoland kan een uitzondering worden gemaakt. Voor toepassing van deze uitzondering is toestemming van het College van Gedeputeerde Staten noodzakelijk. Hoogte van de premie De premie bedraagt 10.000,- per arbeidsplaats voor de eerste 50 arbeidsplaatsen en 5.000,- voor de volgende. Voor Lelystad bedragen deze premies respectievelijk 15.000,- en 7.500,-. Bij het in dienst nemen van een werkloze wordt onder voorwaarden in de gemeenten Almere, Lelystad, Noordoostpolder en Urk een extra premie verstrekt van 50% bovenop de reguliere premie. Een werkloze is een persoon die als werkloos werkzoekend staat ingeschreven bij het arbeidsbureau, bij voorkeur woonachtig is in Flevoland en (in principe) een uitkering geniet. De volledige APR regeling Flevoland is te verkrijgen bij de afdeling Economische Zaken van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde en de provincie Flevoland.

Deel: ' Flevoland verlengt indieningstermijn APR met half jaar '
Lees ook