Provincie Flevoland

Minister Pronk moet duidelijkheid geven over lozingen afvalwater buitengebied

De provincie Flevoland, het waterschap Zuiderzeeland en de Flevolandse gemeenten willen van minister Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) weten welke nieuwe milieu-eisen hij wil gaan stellen aan het lozen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied. In een brief wordt de minister om duidelijkheid over dit onderwerp gevraagd.

De lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied zijn de laatste niet-gezuiverde lozingen van afvalwater in Nederland. Het overgrote deel van de huishoudens in Nederland is aangesloten op de riolering. Op het moment dat de aanleg van riolering te duur is, kan de gemeente een verzoek doen om ontheven te worden van de plicht om te rioleren. In dat geval is de bewoner van het pand zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geloosde water. Er moet dan volgens de wet minimaal een 6 kubieke meter septic tank worden aangelegd. Omdat zon tank het afvalwater nauwelijks beter zuivert dan de bestaande septic tank en gemiddeld een investering is van 10.000 gulden per aansluiting hebben gemeenten, waterschap en provincie afgelopen maanden nagedacht over een andere, kwalitatief betere mogelijkheid: in plaats van een septic tank zou een kleine zuiveringsinstallatie kunnen worden aangelegd met een hoog zuiveringsrendement. Dat kost de bewoners meer geld, maar die zouden ze slechts voor een deel zelf hoeven te betalen. Bovendien levert een zuiveringsinstallatie milieuwinst op. Inmiddels is landelijk discussie ontstaan of de milieuwinst door het vervangen van septic tanks opwegen tegen de kosten die daarvoor gemaakt moeten worden. Er zijn kamervragen gesteld over dit onderwerp en minister Pronk heeft daarop geantwoord dat hij erover denkt om de bestaande regels voor lozingen van afvalwater in buitengebied te wijzigen. Pronk suggereert dat hij per regio een verschillende aanpak wil, waarbij het de bedoeling is om in iedere regio de hoogste milieuprestaties te bereiken tegen de laagste kosten.

Door deze opstelling van minister Pronk is momenteel niet duidelijk welke normen van toepassing worden op de Flevolandse situatie. Zolang er geen helderheid is over de manier waarop de regels zullen worden aangepast kunnen gemeenten, waterschap en provincie geen afspraken maken over de aanpak van de lozingen in het buitengebied. Omdat de betrokken overheden in Flevoland snel duidelijkheid willen geven aan bewoners van de buitengebieden in Flevoland, hebben ze besloten een gezamenlijke brief te schrijven aan de minister van VROM. In deze brief vragen ze de minister om op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te verschaffen.

datum 02-10-2001 Nummer 2001-099

Deel: ' Flevoland wil duidelijkheid lozingen afvalwater buitengebied '
Lees ook