Provincie FlevolandProvincie wil efficiënt gebruik van bedrijventerreinen

De provincie Flevoland wil dat er beter wordt omgegaan met de beschikbare ruimte op bedrijventerreinen. Vooral in Zuidelijk Flevoland waar veel vraag is naar ruimte om nieuwe bedrijven te vestigen, zijn er goede mogelijkheden om efficiënter met de beschikbare ruimte om te gaan. Dit blijkt uit een onderzoek dat de provincie heeft laten doen.

Het onderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren richtte zich op bedrijventerreinen in Zuidelijk Flevoland. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er zeker een ruimtewinst is te boeken van 10 tot 15 procent. Ruimtewinst kan worden verkregen door maatregelen zoals geschakeld bouwen, gemeenschappelijke parkeervoorzieningen en het optimaliseren van de verkaveling en het wegenpatroon. Deze maatregelen zijn relatief eenvoudig uit te voeren en leiden niet tot een verslechtering van de concurrentiepositie van de betreffende bedrijventerreinen.

De provincie wil de resultaten van het onderzoek benutten om in heel Flevoland in ieder geval op nieuwe bedrijventerreinen een zorgvuldiger ruimtegebruik te bevorderen. De provincie gaat de aanbevelingen uit het onderzoek onder de aandacht brengen bij gemeenten. Daarnaast wordt de komende maanden verder onderzocht welke mogelijkheden er zijn om ook via een financiële bijdrage het ruimtegebruik op
bedrijventerreinen te verbeteren. En tenslotte gaat de provincie de conclusies van het onderzoek toepassen bij het toetsen van bestemmingsplannen die gemeenten maken voor bedrijventerreinen.

Omdat in Almere de beschikbare ruimte voor nieuwe bedrijven het meest onder druk staat, wil de provincie in de eerste plaats met deze gemeente om de tafel. Het is de provincie daarbij overigens bekend dat deze kwestie ook een aandachtspunt van de gemeente Almere zelf is. De provincie wil met Almere afspraken maken over de manier waarop op nieuwe bedrijventerreinen zorgvuldig ruimtegebruik kan worden bevorderd.

Deel: ' Flevoland wil efficiënt gebruik bedrijventerreinen '
Lees ook