FNV BONDGENOTEN

Flexengel naar Kijlstra Beton in Drachten

De Flexengel 1999 is gewonnen door Kijlstra Beton in Drachten.'Kijlstra Beton zou een schoolvoorbeeld kunnen zijn voor andere bedrijven. Alle ondervraagden laten zien dat het mogelijk is om uitzendkrachten net zo goed te behandelen als het eigen personeel', aldus het jury rapport. De gelijke behandeling van uitzendkrachten en vast personeel is bijna vanzelfsprekend binnen de onderneming aldus de uitzendkrachten. Zo betaalt het bedrijf hetzelfde loon aan de uitzendkrachten als aan de flexwerkers. Ondanks een behoorlijke organisatiegraad is ook FNV bondgenoten geen regelmatige bezoeker van het bedrijf. De betrokken bestuurder is van mening dat een goed sociaal beleid en weinig problemen hier debet aan zijn.

De tweede plaats is voor Drukker International in Cuijk. Hoewel in de diamantbewerkingsbranche geen CAO van toepassing is, volgt het bedrijf vrijwillig de naastgelegen MTB CAO. Ook zijn er weinig verschillen tussen vaste krachten en flex-werkers, zowel op het gebied van beloning als opleidingsmogelijkheden.

De derde prijs gaat naar Receptieservices uit Rijswijk. Ook daar is sprake van een goede positie van de uitzendkrachten. Zij krijgen vergelijkbare opleidingsmogelijkheden als het vaste personeel. Wel zijn er zorgen over de toekomstige ontwikkelingen, omdat de neerwaartse spiraal in de CAO de toekomst enigszins ongewis maakt. De betrokken FNV-bestuurder: 'In dat geval zou het bedrijf volgend jaar wel eens de flexbengel kunnen verdienen.'

Jury Flexengel:
G. Herderschee, Sociaal economisch redacteur 'de Volkskrant' Mw. Mr. C.E. Passchier, beleidsmedewerker arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen vakcentrale FNV
Drs. C.J. van Uitert, wnd. directeur Algemene Bond van Uitzendondernemingen
T. van der Winden, flexwerker
W.A. van Zelderen, intercedent INZET uitzendbureau Gouda

Achtergrond en procedure
De Flex-Engel is ingesteld om werkgevers aan te sporen om op een serieuzere wijze om te gaan met hun tijdelijke werknemers. De kandidaat bedrijven worden voorgedragen door uitzendbureaus en uitzendkrachten.
Na aanmelding volgde een eerste onderzoek aan de hand van een vragenlijst met criteria. De bedrijven die daarna overbleven zijn onderworpen aan een nader onderzoek door FNV Bondgenoten. Dat leidde tot negen kanshebbers waaruit door de jury de uiteindelijke winnaar is gekozen.

Meer informatie:
Jeanette Brouwer, bestuurder FNV Bondgenoten, 0651256552 Han Westerhof, bestuurderFNV Bondgenoten, 06-22245259 Michel van der Maas, voorlichter, 06-22443914

23 dec 99 16:00

Deel: ' Flexengel naar Kijlstra Beton in Drachten '
Lees ook