Gemeente Den Haag

Actuele berichten >> Persberichten >>

2001-07-31: Flexibele afsluiting Leyweg pag.nr.=7883

Vanaf woensdag 1 augustus a.s. is het winkelgebied Leyweg tussen Hengelolaan en Melis Stokelaan blijvend afgesloten voor autoverkeer. Het gebied wordt afgesloten door piramide-installaties. Deze staan op twee plaatsen:


- bij de hoek van de Leyweg met de Melis Stokelaan

- bij de hoek van de Leyweg en Genemuidenstraat. Hier wordt de al aanwezige installatie weer in gebruik genomen.

De afsluiting op de hoek van de Leyweg met de Melis Stokelaan wordt daadwerkelijk in gebruik genomen als het voetpad en fietspad in oktober 2001 gereed zijn. De aangebrachte bebording is wel vanaf 1 augustus van kracht. Dit betekent dat men het autoluwe gebied niet in mag rijden of er mag parkeren. Doorrijden richting de Genemuidenstraat is ook niet meer mogelijk.

Het winkelgebied tussen Hengelolaan en Melis Stokelaan is dan in principe alleen toegankelijk voor voetgangers en gedurende bepaalde tijden ook voor fietsers. Deze tijden zijn aangegeven op de borden aan de ingang van het gebied.

Piramide-installaties
Het gebied wordt afgesloten door piramide-installaties. Dit zijn driehoekige pollers die de toegang afsluiten en als dit nodig is, automatisch in het wegdek zakken.

Op twee plekken is een piramide-installatie geplaatst:


- bij de hoek van de Leyweg met de Melis Stokelaan Op deze plaats kunnen laad- en losvoertuigen het gebied in- en uitrijden. Dit kan alleen tijdens de zogenaamde venstertijden: maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 11.00 uur 's ochtends. Op zondag kan men het gebied niet inrijden.


- bij de hoek van de Leyweg en Genemuidenstraat wordt de daar al aanwezige installatie weer in gebruik genomen. Deze kan alleen gebruikt worden door nood- en hulpdiensten en bussen van de HTM, die hier de hoek om gaan richting Loevesteinlaan.

De binnenkort in gebruik te nemen parkeergarage op deze locatie blijft altijd bereikbaar.

Het is niet toegestaan voertuigen in het gebied langer dan de laad/lostijd te parkeren.

Het handhavingsteam zal op het naleven van de laad- en lostijden toezicht houden.

31 juli 2001

last update: 1 augustus 2001 ;pag.: 7883; auteur: 112 Uw browser ondersteunt het gebruik van scripts niet ... Enable Javascript

Zoekwoorden:

Deel: ' Flexibele afsluiting Leyweg Den Haag '
Lees ook